Misija, vizija i principi sudskih i tužiteljskih sistema u BiH

11. Mart 2013
image

Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava.

Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

Ova publikacija, koja je  izrađena je u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi: “Suočavanje s prošlošću I izgradnja povjerenja za budućnost”, ima za cilj pružiti informacije građanima o sudskom i tužilačkom sistemu u Bosni i Hercegovini i načinu njegovog rada, te na taj način omogućiti pristup pravdi bržim i efikasnijim.

Lakši pristup pravnim informacijama i zakonima, kao i bolje razumijevanje  kompleksnih zakonskih  procedura doprinosi poštivanju sudskih odluka i većem povjerenju građana u sudski sistem.  Svijest o sudskom i tužilačkom sistemu i njihovom radu je prvi korak ka vašem pristupu pravdi.

UNDP UNDP širom svijeta