Priručnik za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Priručnik za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

3. sep 2020.

Ovaj priručnik je nastao u sklopu aktivnosti MEG projekta u cilju pružanja podrške unaprjeđenju sistema za prevenciju i borbu protiv korupcije u partnerskim jedinicima lokalne samouprave (JLS). Koncipiran je na takav način da omogući fazno analiziranje i jačanje pojedinačnih stubova integriteta i kao takav je prilagođen iskazanim potrebama JLS. Namijenjen je svim JLS bez obzira da li su donijele planove integriteta ili ne. Metodološki je osmišljen tako da može da posluži tokom izrade ili revidiranja planova integriteta, da se koristi samostalno ili kao pomoćni alat koji bi pojačao pozitivne efekte mjera i aktivnosti koje se realizuju u skladu s planovima integriteta.

UNDP UNDP širom svijeta