Preuzmite Izvještaj
Tipologija javnih zgrada u Bosni i Hercegovni

Tipologija javnih zgrada u Bosni i Hercegovni

5. feb 2018.

Članstvom u Energetskoj zajednici Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu izrade tipologije zgrada koja predstavlja preduslov za definisanje strategije upravljanja javnim zgradama u svim aspektima. Tipologija je osnova za sistemsku energetsku sanaciju javnih zgrada putem odgovarajućeg mehanizma financiranja.

Tipologija je pripremljena u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, koji implementira UNDP. Projekt finansiraju Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom
za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

UNDP UNDP širom svijeta