Preuzmite dokument
INC Izvještaj

Prvi nacionalni izvještaj (INC)

1. avg 2013.

 

Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojen od strane Savjeta ministara BiH i entiteskih vlada i dostavljen UNFCCC Sekretarijatu u Bonu.

U skladu sa smjernicama Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, koju je Bosna i Hercegovina potpisala 2000. godine, UNDP kancelarija u Bosni i Hercegovini je organizovala, uz finansijsku pomoć GEF-a, izbor stručnog tima i 50 domaćih stručnjaka iz 14 relevantnih područja, koji su učestvovali u izradi Prvog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine na profesionalan način i u skladu sa međunarodnim standardima. Svaka zemlja potpisnica UNFCCC ima obavezu da Sekretarijatu UNFCCC podnese svoj nacionalni izvještaj. Prilikom pripremanja, verifikacije i podnošenja svog Prvog nacionalnog izvještaja, Bosna i Hercegovina je postala punopravni sudionik u globalnom procesu razmatranja i ublažavanja klimatskih promjena.

U prilog zaključku da su klimatske promjene izazvane ljudskim aktivnostima te, kao takve, mogu biti ublažene ili spriječene potrebnim mjerama, izvještaj daje činjenični pregled klimatskih faktora, specifičnih okolnosti u BiH, kalkulaciju emisija gasova staklene bašte, ranjivosti i adaptacije klimatskim promjenama, kao i procjenu potencijala za ublažavanje klimatskih promjena.

Dokument takođe pojašnjava druge relevantne okolnosti, ograničenja i propuste, međunarodnu saradnju i završava nekim opštim preporukama i budućim koracima. INC podaci i preporuke će pomoći kreiranju uslova za izradu dugoročne nacionalne strategije razvoja i njene implementacije na mikro i makro nivou.

Klimatske promjene mogu otvoriti izvrsne razvojne mogućnosti za akademsku zajednicu, u smislu obrazovanja mladih budućih stručnjaka, primjeni međunarodne prakse i korištenja međunarodnih fondova, kao i kreiranje novih prilika za zapošljavanje u ovoj oblasti. Ovo je prilika za napredak, kao i za poslovne ljude u Bosni i Hercegovini, koji bi prilikom izrade poslovnih planova trebali korisiti prognoze klimatskih promjena i tražiti pristup međunarodnim fondovima za razvoj i prilike za poboljšanje postojećih i novih poslovnih ideja. Svrha INC podataka i smjernica je, takođe, da budu od velike važnosti i nevladinom sektoru.

UNDP UNDP širom svijeta