Preuzmite dokument
Studija Upravljanja rizikom od klizista u BiH

Studija o upravljanju rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini

28. sep 2016.

Cilj izrade Studije o upravljanju rizikom od klizišta jeste detaljna ocjena sadašnjeg stanja u oblasti upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini, prijedlog smjernica i preporuka kojima bi se u različitim segmentima procesa poboljšalo postojeće stanje na osnovu međunarodnog iskustva, a čime bi se stvorili uslovi za primjenu procesa upravljanja rizikom od klizišta u okviru postojećeg sistema uprave i njenih institucija.

Izrada Studije bazirana je na analizi postojećeg stanja u okviru svih nivoa upravljanja rizikom odnosno kroz čitav proces – od prikupljanja podataka o klizištima i izrade baza podataka (katastra) klizišta, prikupljanja podataka o stanovništvu i drugim elementima u riziku, preko metoda procjene hazarda i rizika, modela tretmana rizika i na kraju upravljanja rizikom. Pored analize odgovarajuće zakonske regulative pojedinačno, izvršena je i uporedna analiza zakonskih rješenja koja se odnose na sve nivoe procesa tretmana rizika u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i u Brčko distriktu. Uporednom analizom stanja u BiH i međunarodnih standarda date su preporuke za realno poboljšanje pojedinih nivoa, odnosno procesa upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini u cjelini.


Realizacija ciljeva Studije obuhvata sljedeće neophodne korake koji su u narednom tekstu detaljno obrazloženi: usklađenost sa drugim povezanim inicijativama, terminološki konsenzus, pregled i analiza postojećih zakonskih i podzakonskih akata, rezultati analize upitnika korisnika, pregled i analiza međunarodnih dokumenata i dobre prakse u oblasti upravljanja rizikom od klizišta prijedlog metodologije za procjenu hazarda i rizika od klizišta od državnog do lokalnog nivoa, kao i prijedlog institucionalnog okvira za implementaciju procesa upravljanja rizikom.

UNDP UNDP širom svijeta