Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu

9. Januar 2014
Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu

Sažetak

Bosna i Hercegovina preduzima značajne korake u rješavanju pitanja klimatskih promjena, kako na domaćem,  tako i na međunarodnom  planu. Klimatske promjene u BiH sve više se smatraju pitanjem ključnog strateškog značaja što naročito ističu lokalne vlasti i akademska zajednica.

U okviru vizije razvoja cilj je da Bosna i Hercegovina do 2025. godine postane održiva i napredna država „zelene ekonomije“, što se može postići implementacijom Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja.

Strategija, koju je usvojio Savjet ministara u saradnji sa entitetskim vladama, predstavlja inovativan plan ekonomskog razvoja koji definiše neophodne aktivnosti koje bi omogućile ekonomski rast (uz istovremeno sprječavanje uništavanje okoliša) u oblastima kao što su: poljoprivreda, biodiverzitet i osjetljivi ekosistemi, energetika, šumarstvo, zdravstvo, turizam i vodoprivreda.


Pristup opisan u Strategiji obuhvata dvije usko povezane komponente: prilagođavanje na klimatske promjene i niskoemisioni razvoj.

Komponenta prilagođavanja na klimatske promjene podrazumijeva povećanje otpornosti BiH na trenutnu klimatsku varijabilnost i dugoročne klimatske promjene, uz osiguranje razvojne dobiti.
Komponenta niskoemisionog razvoja se zasniva na stvaranju niskoemisione privrede zasnovane na:

-    efikasnoj upotrebi resursa,
-    povećanju nivoa energetske efikasnosti,
-    većem korištenju obnovljivih izvora energije, i
-    poboljšanju energetske i transportne infrastrukture i usluga.

Ostvarenje ovih ciljeva bi vodilo ka većem nivou energetske sigurnosti i međunarodnih investicija, čime bi se osigurala nova radna mjesta i razvoj poslovnog poduzetništva što u konačnici doprinosi poboljšanju životnog standarda stanovništva.

Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja predstavlja prvi korak u definisanju sveobuhvatnog okvira odgovora na klimatske promjene kojim se može omogućiti i olakšati pristup neophodnoj međunarodnoj podršci potrebnoj za njeno provođenje. Ona je integrisani okvir za razvoj opštih sektorskih strategija i akcionih planova. Na osnovu praćenja i procjene, kao i novih saznanja koja će se steći tokom njenog provođenja, Strategija će se kontinuirano ažurirati sa ciljem poboljšanja akcijskih planova.

 

UNDP UNDP širom svijeta