Studija obnovljivih izvora energije sa naglaskom na biomasu, geotermalnu energiju i solarnu energiju u Bosni i Hercegovini

4. mar 2019.

“Studija obnovljivih izvora energije sa naglaskom na biomasu, geotermalnu energiju i solarnu energiju u Bosni i Hercegovini“ pripremljena je u sklopu projekta „Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja” kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj Studije je poboljšanje kvaliteta zraka kroz korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) za grijanje, a posebno u daljinskim grijanjima.

 

UNDP UNDP širom svijeta