Studija izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo

4. mar 2019.

Studija izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevu” pripremljena je u sklopu projekta „Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja” kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Studija treba doprinijeti postizanju ciljeva zaštite okoliša utvrđenih u Kantonalnom planu djelovanja za okoliš, te pružiti podršku Kantonu Sarajevo u preduzimanju aktivnosti za smanjenje zagađenja zraka u Kantonu, kroz promociju i korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje sistema daljinskog grijanja. Ujedno, Studija doprinosi utvrđivanju mogućnosti interkonekcije i širenja područja usluga kroz analizu cijelog lanca snabdijevanja toplotom od proizvodnje do distribucije i konačnog korištenja.

 

UNDP UNDP širom svijeta