Priručnici za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća

16. sep 2019.

Priručnici su izrađeni u sklopu projekta „Jačanje otpornosti na katastrofe Livna, Mrkonjić Grada i Maglaja“ koji finansira Republika Češka, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (Livno, Mrkonjić Grad i Maglaj), Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske.

Priručnici su izrađeni od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Federalnom upravom civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za vodno područje rijeke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnim zavodom za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalnom upravom civilne zaštite Kantona Sarajevo uz podršku češkog eksperta za odgovor na katastrofe.

Priručnici su samo pomoć nadležnim pri odgovoru na katastrofe, a nikako zamjena za zakonske propise koje svi moraju provoditi.

UNDP UNDP širom svijeta