Metodologija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH

18. Novembar 2015
image

U toku 2013. i 2014. godine, u suradnji s državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim vlastima, UNDP je pripremio analizu mogućnosti uspostave regulatornog okvira za tarifne strukture vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije. Glavni cilj je izrada nacrta metodologije za određivanje cijena u sektoru vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini. Metodologija definira tarife koje će omogućiti pokrivanje svih troškova, što uključuje operativne i troškove investicijskog održavanja, kao i troškove kapitalnih investicija ako se tako odluči. Metodologija također uključuje detaljne smjernice za pripremu poslovnog (biznis) plana, koje će sadržavati i odabrane ključne pokazatelje/indikatore uspješnosti poslovanja, kao i upute za njihovo računanje. Poslovni plan uključuje detaljne planove za unaprijeđenje financijske i operativne uspješnosti, a metodologija daje i smjernice za takvu svrhu. U jednom poslovnom periodu odabrani ključni indikatori uspješnosti moraju biti projicirani za cijeli planski period, kao i dato poređenje postignutih vrijednosti u prethodnom periodu sa ranije projiciranim, uz jasno pojašnjenje u slučaju da ove vrijednosti nisu iste. Pri tom prijedlog nacrta metodologije ne zahtijeva promjene postojećih zakonima određenih nadležnosti.

Preuzmite dokument - Metodologija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH (PDF - 1 Mb)

Studija o najboljem načinu pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

18. Novembar 2015
image

Krajem 2013. godine, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je pokrenuo projektnu aktivnost u cilju uspostave regulatornog okvira za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u BiH. Regulatorni okvir podrazumijeva donošenje metodologije za određivanje cijena usluga i uspostavu regulatornog tijela koje bi, u postupku odobravanja cijena usluga, davalo stručno mišljenje jedinicama lokalne samouprave o usklađenosti prijedloga cijene usluge sa metodologijom za određivanje cijene usluga i odgovarajućim odredbama zakona o komunalnim djelatnostima. Početkom 2014. godine, urađen je dokument „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BiH“. Cilj ovog dokumenta bio je da se utvrde principi i smjernice za zakonodavne i institucionalne aktivnosti vezane za uspostavu regulatornog okvira za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u Bosni i Hercegovini. U okviru ovog dokumenta urađena je analiza postojećeg stanja u ovim oblastima, sa posebnim naglaskom na stanje u utvrđivanju i odobravanju cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska, kantoni u Federaciji, Brčko distrikt). Izrađena je analiza zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i postojeće prakse u utvrđivanju i odobravanju cijena usluga u Bosni i Hercegovini. Na kraju dokumenta date su smjernice, principi i prijedlozi za uspostavu regulatornog okvira, uključujući i analizu mogućih opcija administrativnog pozicioniranja regulatornog tijela u postupku odobravanja cijena usluga.


Preuzmite dokument - Studija o najboljem načinu pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (PDF - 1 Mb)

UNDP UNDP širom svijeta