Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini

12. Decembar 2014
image

Sažetak

Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase i identificira institucionalno-zakonske pretpostavke za njenu mobilizaciju i održivo korištenje. Studija detaljnije govori o potencijalu Bosne i Hercegovine u proizvodnji energije bazirane na održivom korištenju šumske biomase, te navodi razloge neiskorištenosti tog potencijala. S obzirom da je 53% teritorije BiH prekriveno šumom, BiH ima ogroman potencijal za proizvodnju energetskih proizvoda koji su bazirani na drvetu. Glavni razlozi neiskorišenosti navedenog potencijala su minirane površine, nedovoljna izgrađenost mreže šumske putne infrastrukture tj. nepristupačnost i nedovoljan broj investicija koji dolazi u ovaj sektor, a koji je, naravno, posljedica prethodna dva problema. Dodatni problem predstavlja poprilično složeno državno uređenje. Studijom su identificirane ključne institucionalno-zakonske pretpostavke za mobilizaciju i održivo korištenje šumske biomase u BiH. Na nivou BiH još uvijek ne postoji strateški dokument energetskog sektora. U postojećim strategijskim dokumentima na nivou entiteta je problematika obnovljivih izvora energije i šumske biomase zastupljena u zadovoljavajućoj mjeri što daje pretpostavke za bolju iskorištenost šumske biomase u budućnosti. U Bosni i Hercegovini, prevladava tradicionalni pristup na osnovu kojeg se drvo posmatra kao glavni proizvod šume, dok se ostali proizvodi šume zanemaruju i ostavljaju da propadaju neiskorišteni.

 

Bosna i Hercegovina bi trebala bazirati svoje strateške energetske aktivnosti na povećanju proizvodnje šumske biomase. Ova studija sadrži i određene preporuke kako bi se to ostvarilo. Neke od navedenih preporuka su da se sprovede proces udruživanja privatnih šumovlasnika u interesna društva kako bi osigurali bolju komunikaciju sa javnom šumskom administracijom, da se ustanovi konzistentna politika na svim administrativnim nivoima u BiH, te uspostavi njihova međusobna saradnja, da se uradi detaljna analiza tržišta drvne biomase i sl.

UNDP UNDP širom svijeta