Preuzmite publikaciju
Green Jobs - Study by UNDP

Zeleni poslovi - Analiza uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u BiH

15. dec 2016.

Pojam „zeleni poslovi“ odnosi se na mogućnosti zapošljavanja u oblastima vezanim za zaštitu okoliša. „Zeleni poslovi“ naročito pogoduju građevinskom sektoru, jer je uobičajena struktura potrošnje energije takva da se u oblasti zgradarstva troši najviše energije, a onda su takvi objekti i predmet poboljšanja. Poboljšanje energetskih karakteristika objekata i provođenje mjera nosi brojne prednosti, a jedna od najznačajnijih je stvaranje radnih mjesta.

Cilj ove studije i analize je prikaz efekata investiranja u mjere energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije (EEOIE) na direktno zapošljavanje u BiH. Pod direktnim zapošljavanjem podrazumijeva se zapošljavanje kao rezultat povećanja potražnje za robama i uslugama direktno povezanim sa provođenjem mjera EEOIE.

Za potrebe ocjene efekata direktnog zapošljavanja, istraživački tim je analizirao podatke o provedenim mjerama EEOIE na 34 objekta. Na svakom od objekata provedene su sve ili neke od mjera EEOIE, u ukupnoj vrijednosti 6.555.636 KM. Na osnovu važećih građevinskih normi za utrošak vremena po vrstama radova, za predmetne objekte broj kreiranih radnih mjesta iznosi 322.

Ključna informacija, putem koje se vrši poređenje investiranja i efekata u različite privredne oblasti, je broj radnih mjesta kao EPRV na milion eura (€) ulaganja u mjere EEOIE. Prema proračunima za milion € ulaganja u mjere EEOIE generiše se 96 EPRV.

UNDP UNDP širom svijeta