Preuzmite dokument
200 EE savjeta - kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje
Prihvatite izazov težak jednu tonu CO2
Vodič kroz Zeleni ured - Priručnik
Vodič kroz Zeleni ured - Radna knjiga
Priručnik za provođenje energetskih pregleda zgrada
Priručnik za sedmičnu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije
Priručnik za upravljanje energijom u gradovima, kantonima i općinama
Ekonomska i finansijska analiza projekata energijske efikasnosti
Vlastita procjena lokalne zajednice u vezi motivisanosti za projekte energetske efikasnosti.
Preuzmite dokument
Biblioteka energetske efikasnosti

Biblioteka energetske efikasnosti

19. feb 2013.

EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

Sve publikacije EE Biblioteke su pisali stručnjaci na raznim poljima energetske efikasnosti. Predstavljaju korisne reference i izvor informacija za sve one zainteresovane za energetsku efikasnost kao i one koji se profesionalno bave ovom materijom.

UNDP UNDP širom svijeta