Okvirni plan za prevenciju i kontrolu širenja tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine

19. juli 2013
image

Tuberkuloza (TB) je, poslije HIV/AIDS-a, najznačajnije infektivno oboljenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 8,8 milona osoba je oboljelo od TB, a 1,4 milion umrlo od ovog oboljenja u 2010. godini. Preko 95% svih smrtnih slučajeva usljed TB nastalo je u slabo ili srednje razvijenim zemljama. Iako vrlo sporo, procijenjeni broj oboljelih od TB se ipak smanjuje: stope incidencije TB pokazuju trend opadanja poslije 2002., a apsolutni broj oboljelih poslije 2006. godine. Očekuje se da je svijet na putu da dostigne milenijumski cilj razvoja da zaustavi širenje TB do 2015. godine. Međutim, multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) je zabilježena u skoro svim zemljama u kojima se vrši nadzor nad TB. Ovo predstavlja veliki izazov za budućnost.

Cilj ovog Plana je da donese odrednice u prevenciji i kontroli transmisije tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama (nozokomijalne TB) i preporuke za smanjenje rizika od izlaganja i prenošenja tuberkuloze među zdravstvenim radnicima. Pored zdravstvenih ustanova, Plan se odnosi i na ustanove za kolektivni smještaj u Bosni i Hercegovini.

UNDP UNDP širom svijeta