Promišljanje uloge mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Komparativni pregled i procjena modela i praksi upravljanja zajednicama u Hrvatskoj, Srbiji, Švedskoj, Švicarskoj i Bosni i Hercegovini

23. Septembar 2016
image

Sažetak

Ovo komparativno istraživanje provedeno je kako bi se ostvario uvid u različite modalitete upravljanja na nivou zajednice ili na podopćinskom nivou, a koji može biti od koristi za unapređenje rada mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH). Istraživanje je provedeno za UNDP BiH kao dio projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji je zajednička inicijativa vlada Švicarske i Švedske, a provodi UNDP BiH.

U okviru istraživanja razmotren je rad jedinica uprave na nivou zajednice ili na podopćinskom nivou u Hrvatskoj, Srbiji, Švedskoj i Švicarskoj, sa fokusom na njihov pravni i institucionalni ustroj, resurse i funkcije koje obavljaju. U tu svrhu urađeni su pregled sekundarnih izvora u ovom domenu, analiza pravnog okvira, ankete sa predstavnicima lokalnih vlasti kao i studije slučaja u četiri zemlje. Prikupljene informacije upoređene su sa nalazima empirijskog istraživanja o mjesnim zajednicama u BiH koje je Centar za društvena istraživanja Analitika proveo u 2014. godini.

Poređenje pet zemalja otvara niz specifičnih dilema o radu jedinica uprave na podopćinskom nivou ili na nivou zajednice. Jedna takva dilema tiče se ideje mjesne samouprave, koja je prisutna u relevantnom zakonodavstvu u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, s obzirom da je autonomija jedinica mjesne samouprave u značajnoj mjeri ograničena u sve tri zemlje. Drugim riječima, postoji razlika između ideje samouprave i obima autonomije koju takve jedinice mogu ostvariti u praksi.

UNDP UNDP širom svijeta