Download this Document

Nova vizija mjesnih zajednica u BiH, 2018. godina

20. jun 2018.

Postojanje vizije u zajednici je temelj za unapređenje vrijednosti na kojima ona počiva. Bez postojanja vizije je teško dati željeni pravac razvoju zajednice i definisati njenu budućnost. To je bila osnovna vodilja kod izrade dokumenta koji definiše viziju mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini – stvaranje slike idealne mjesne zajednice, kako je vide građani/ke u budućnosti, a koja je usaglašena, inkluzivna i rodno osjetljiva. Imajući u vidu taj cilj, u izradu vizije MZ su uključene različite kategorije stanovništva kako bi ona odražavala njihove različite potrebe, naročito stavove žena i marginaliziranih grupa. Nalazi i zaključci ovog izvještaja su izvedeni isključivo na osnovu stavova ispitanika/ca izraženih tokom istraživanja kroz različite metode uključivanja građana/ki u ovaj proces.

Pored građana/ki, koji su u fokusu vizije mjesnih zajednica u BiH, u proces su uključeni i predstavnici/e relevantnih institucija na višim nivoima vlasti, oba entitetska saveza općina/opština i gradova, predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (JLS) i MZ, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, mediji, itd.

“Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske. Za njegovu sprovedbu zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalnim ministarstvom pravde, Vladom Brčko Distrikta, Savezom općina i gradova FBiH i Savezom opština i gradova RS.

UNDP UNDP širom svijeta