Nova mjesna zajednica - Mjesto boljeg života

21. maj 2020.

Ova publikacija je dokumentovala različite priče projektnih aktivista/ica podržanih tokom implemenatcije prve faze MZ projekta (2015-2019). Publikacija sadrži osvrte i doživljaje onih koji/e se svakodnevno zalažu za poboljšanje svojih zajednica kroz društveno-inkluzivne i rodno-osjetljive pristupe. Cilj publikacije je da širem auditorijumu prikaže duh i ideje građana/ki koji/e stoje iza jačanja uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini kroz prizmu ličnog aktivizma, volonterizma, učešća i saradnje.

UNDP UNDP širom svijeta