Preuzmite publikaciju
Mjesne zajednice u BiH: Šta kažu građani i građanke?

Mjesne zajednice u BiH - Šta kažu građani i građanke?

22. mar 2017.

Anketa "Mjesne zajednice u BiH: Šta kažu građani i građanke?" je provedena kao početno istraživanje u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH) koji je zajednički projekat Vlade Švicarske I Vlade Švedske, kojeg sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Generalni cilj projekta je unapređenje kvaliteta života građana i građanki BiH poboljšanjem usluga koje se pružaju na lokalnom nivou i povećanjem demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti. 

Način koji je odabran za ostvarivanje ovog cilja jeste stimulacija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i oživljavanje vlasti na nivou zajednice kroz mjesne zajednice (MZ) kao mjesta gdje je vlast najbliža ljudima i kao temeljnih organizacija koje opslužuju zajednice od oko 1.000 ljudi, gdje postoji mogućnost za istinsko učešće i zajedničko djelovanje.

Opći cilj istraživanja koje je realizirano za potrebe projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je provesti sveobuhvatnu anketu u 97 mjesnih zajednica u 23 odabrane jedinice lokalne samouprave, s posebnim naglaskom na razumijevanje stavova građana i građanki prema lokalnim pitanjima, njihov angažman u lokalnom odlučivanju i zadovoljstvo uslugama koje im se pružaju na lokalnom nivou.

Rezultati istraživanja će biti u suvlasništvu svake pojedine jedinice lokalne samouprave. Stoga, osim prikupljanja osnovnih informacija za projekt i procjenu sveukupnog raspoloženja zajednice, istraživanje će također koristiti lokalne vlasti i mjesne zajednice s ciljem kreiranja strateških odluka vezanih uz učinkovitiji angažman građana i poboljšanje pružanja javnih usluga.

UNDP UNDP širom svijeta