• 11. jul 2014.

    U središtu ovog izvještaja su elementi od značaja za kreiranje mjera politike na polju održivog povratka i determinanti vizija stanovnika BiH o budućnosti zemlje, kao i ideja u oblasti demokratskog upravljanja, ustavnih promjena, međunarodnog uticaja i socijalneuključenosti. Stoga, cilj izvještaja jeste proučavanje ‘vizija budućnosti’ stanovnika današnje BiH te uloge raseljenja i povratka. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li mjere kojima se pruža podrška povratnicima i nepovratnicima predstavljaju dio vizija budućnosti ili su zapravo neki drugi prioriteti hitniji.

  • 19. jul 2013.

    Tuberkuloza (TB) je, poslije HIV/AIDS-a, najznačajnije infektivno oboljenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 8,8 milona osoba je oboljelo od TB, a 1,4 milion umrlo od ovog oboljenja u 2010. godini. Preko 95% svih smrtnih slučajeva usljed TB nastalo je u slabo ili srednje razvijenim zemljama. Iako vrlo sporo, procijenjeni broj oboljelih od TB se ipak smanjuje: stope incidencije TB pokazuju trend opadanja poslije 2002., a apsolutni broj oboljelih poslije 2006. godine. Očekuje se da je svijet na putu da dostigne milenijumski cilj razvoja da zaustavi širenje TB do 2015. godine. Međutim, multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) je zabilježena u skoro svim zemljama u kojima se vrši nadzor nad TB. Ovo predstavlja veliki izazov za budućnost.

  • 18. jul 2013.

    Kratki savjeti o tuberkulozi je priručnik sa kratkim uputama za TB pacijente. Zasniva se na popularnim savjetima koji su se izvorno pojavili u prvom izdanju "The Tuberculosis Survival Handbook". Ova kratka brošura, puna praktičnih savjeta, sugestija, uputa i informacija je u formatu koji je jednostavan za citanje.

UNDP UNDP širom svijeta