Šta je potrebno za inkorporiranje obaveza Konvencije o kasetnoj municiji? Slučaj Bosne i Hercegovine

4. Oktobar 2012
image

Studija procjenjuje kapacitete Bosne i Hercegovine da inkorporira svoje obaveze koje proizilaze iz Konvencije o kasetnoj municiji (Konvencija). Takođe, studija se bavi pitanjima različitih modela provedbe korištenih u Bosni i Hercegovini kako bi se ispunile međunarodne obaveze, kroz razmatranje načina provedbe ugovornih obaveza i rješavanja izazova.

Studija oslikava prilično raznolike modalitete u realizaciji obaveza, od čega se ističu sljedeća tri:

 

  • Modalitet partnerstva;
  • Postepena i zakonodavna prilagođavanja, te
  • Apsorpcija, odnosno inkorporiranje u već postojeći okvir politika.

 

Navedena tri modaliteta proizilaze iz našeg pristupa: analiza sistemskih rješenja u provedbi Konvencije s naglaskom na mehanizme koje je razvila Bosna i Hercegovina u preuzimanju obaveza iz Konvencije.

U cilju ostvarivanja navedenog cilja, studija opisuje kako je Bosna i Hercegovina rješavala četri važne obaveze sadržane u Konvenciji, odnosno uništavanje zaliha kasetne municije (član 3.), deminiranje i uništavanje zaostale kasetne municije, kao i edukacija o rizicima (član 4.), pomoć žrtvama (član 5.), te nametanje krivičnih sankcija, kako bi se spriječila i obustavila svaka djelatnost zabranjena odredbama Konvencije (član 9.).

Kroz individualni opis postojećeg modus operandi u Bosni i Hercegovini, studija pomaže zemlji u rješavanju predstojećih izazova, identificira moguću podršku nevladinih organizacija Bosni i Hercegovini, te navodi niz preporuka za dalje aktivnosti. Države stranke Konvencije će takođe imati koristi od nalaza ove studije, budući da će isti biti predstavljeni skupa s najboljim praksama u inkorporiranju obaveza koje proizilaze iz Konvencije (npr. partnerstva s međunarodnim organizacijama), kao i preporukama o tome kako izbjeći moguće prepreke.

UNDP UNDP širom svijeta