Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane EU – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Sveukupni cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

 

Tamara Srzentić, Ministrica javne uprave digitalnog društva i medija Crne Gore o Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2

Tamara Srzentić - Ministrica javne uprave digitalnog društva i medija Crne Gore

 

Radeći širom regiona, ReLOaD2 će poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstaći će lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat će promovisati angažovanje mladih i podržati sprovođenje omladinskih inicijativa, te će raditi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokalitetima.

* Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN rezolucije 1244/1999.

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

January 2021

Očekivani datum završetka:

December 2024

Sektor:

 • build resilience to shocks and crisis
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • United Nations Development Pro
 • European Commission
 • Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  Ko će imati koristi od ReLOaD2 projekta

  Koristi od ReLOaD2 projekta imat će sljedeći projektni partneri:

  50 jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu - jedinice lokalne samouprave su jedan od ključnih aktera u obezbjeđivanju finansijskih resursa OCD i okvirnih uvjeta za njihov rad. Podrška civilnom društvu često ne spada u veće prioritete na lokalnom nivou te vlasti često zanemaruju njihov značaj i potencijal. Uobičajeni izazovi su odsustvo strateške vizije, ograničeni finansijski resursi i ograničeni kapaciteti.

  Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu - civilno društvo je u određenoj mjeri zapostavljeno na Zapadnom Balkanu te im nedostaju ključne vještine, što može da rezultira ograničenim učinkom OCD i  uticajem na njhove ciljne skupine. S druge strane, OCD se također bore sa definisanjem svojih strateških ciljeva, jačanjem veza sa svojim ciljnim skupinama i pozicioniranjem na dugoročni strateški način.

  Mladi na Zapadnom Balkanu  - suočavaju se sa značajnim izazovima zbog sporog napretka i ograničene perspektive regiona što dovodi do odlaska mladih u inozemstvo

  Krajnji korisnici, kako ih ovaj projekat podrazumijeva, su:

  Građani, sa posebnim akcentom na mlade i zajednice na lokalnom nivou, su direktni korisnici, kao i OCD. Niz aktivnosti i tema koje OCD obično sprovode pružaju rješenja za potrebe pojedinaca i grupa na lokalnom nivou. U nedostatku sistemske politike, i sa unutrašnjim izazovima unutar OCD, postiže se samo ograničeni uticaj na krajnje korisnike.

  Projekat će podržati sprovedbu 300 OCD projekata u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Očekuje se da će 40.000 građana imati korist od projekata u lokalnim zajednicama. Ključne prioritetne oblasti će biti definisane u samim zajednicama prije početka javnih poziva za OCD i uključivat će sljedeće oblasti i teme: mladi, socijalna kohezija, socijalna inkluzija i socijalne usluge za najugroženije, rodna ravnopravnost, zaštita životne sredine i pitanja ljudskih prava, kao i prava manjinskih grupa, posebno Roma.

  ReLOaD2 za cilj ima stvaranje uslova za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremenog motiviranja OCD da se profesionaliziraju i unaprijede nivo pružanja usluga. Osim toga, uvođenjem transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodjele sredstava na lokalnom nivou unaprijedit će se iskoristivost fondova i transparentnost grant šema jedinica lokalne samouprave.

  Očekivani rezultati

  ReLOaD2 će postići sljedeće rezultate u 50 jedinica lokalne samouprave na teritoriji Zapadnog Balkana:

  • Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD kako bi institucionalizirali i primijenili transparentne i rodno odgovorne grant šeme i isporučivanje kvalitetnih projekata koji opslužuju lokalnu zajednicu.
  • Rast kapaciteta lokalnih vlasti i OCD da generišu veće učešće građana i mladih u dešavanjima na lokalnom nivou.
  • Poboljšanje regionalnog umrežavanja i dijalog između civilnog društva i lokalnih vlada širom Zapadnog Balkana.

  Sustainable Development Goals targeted by ReLOaD

  Pogledajte više

  Učitava se…

  Status

  Aktivan

  Početak projekta

  Januar 2021

  Očekivan kraj projekta

  Decembar 2024

  Geografska rasprostranjenost

  Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija

  Donator

  Evropska unija (≈ 12,63 miliona eura)

  Sektor

  Ruralni i regionalni razvoj

  Voditelj projekta

  Samir Omerefendić

  Partneri

  Relevantne institucije zadužene za saradnju sa OCD u zemljama učesnicima projekta, savezi opština i gradova u zemljama učesnicima, sektor civilnog društva, odabrane jedinice lokalne samouprave i drugi.

   

  UNDP UNDP širom svijeta