Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pokrenut je 2008. godine kao zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini (BiH), s ciljem harmonizacije integriranog i inkluzivnog strateškog planiranja na lokalnom nivou. Projekt je trenutno u trećoj fazi, a u okviru prethodne dvije faze ILDP je pružio značajan doprinos u standardizaciji planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom nivou te podržao 60 jedinica lokalne samouprave širom BiH u kreiranju i implementiranju njihovih strategija razvoja. Ovaj pristup planiranju i upravljanju razvojem je primijenjen i na kantonalnom nivou te je za svih 10 kantona je pružena podrška u izradi njihovih integriranih strategija razvoja. Projekat je također pomogao u kreiranju temelja za uspostavu sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nivou entiteta, uključujući i uspostavu finansijskih mehanizama za ciljanu podršku realizaciji lokalnih razvojnih prioriteta.

ILDP se provodi u partnerstvu s Vladom Švicarske, te Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i samouprave Republike Srpske i savezima općina/opština i gradova Federacije BiH i Republike Srpske.

Šta mi radimo?

ILDP pruža podršku partnerskim institucijama na entitetskom i kantonalnom nivou te jedinicama lokalne samouprave u BiH u uspostavi funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja razvojem. Cilj je ojačati učinkovitu izradu i provedbu javnih politika i time doprinijeti boljim razvojnim rezultatima. Istovremeno, kroz finansijske mehanizme za podršku lokalnom razvoju osigurava se doprinos realizaciji lokalnih razvojnih prioriteta, a koji istovremeno doprinose realizaciji strateških ciljeva entiteta, posebno u kontekstu implementacije Ciljeva održivog razvoja u BiH. Kroz unapređenje planiranja i upravljanja razvojem te finansijske mehanizme u konačnici se doprinosi poboljšanju javnih usluga na lokalnom nivou,  te rastu prihoda stanovništva i boljoj kvaliteti života. U trenutnoj i posljednjoj fazi, ILDP radi sa 41 jedinicom lokalne samouprave i svih 10 kantona u cilju jačanja njihovih  kapaciteta kako bi mogli efikasno zadovoljiti potrebe građana i ubrzati razvoj putem inkluzivnog, odgovornog i na rezultatima zasnovanog sistema planiranja i upravljanja razvojem. S tim u vezi, Projektom su definirana tri glavna rezultata:

 1. Prvi rezultat: Institucionalne strukture za planiranje razvoja na nivou entiteta osposobljene da samostalno planiraju i upravljaju razvojem, uz osiguravanje vertikalne i horizontalne koordinacije i veće odgovornosti prema građanima;
 2. Drugi rezultat: Jedinice lokalne samouprave i kantonalne vlasti efikasno zadovoljavaju potrebe građana i ubrzavaju rast putem inkluzivnog planiranja i upravljanja razvojem;
 3. Treći rezultat: Građani i socio-ekonomski partneri preuzimaju proaktivne uloge u upravljanju razvojem i imaju koristi od unaprijeđenih javnih usluga.

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

March 2017

Očekivani datum završetka:

August 2021

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • United Nations Development Pro
 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Swiss Agency For Development And Cooperation - Sdc
 • Org For Security And Cooperation In Europe
 • International Fund For Animal Welfare
 • Iznos donacije

  $ 8,628,560

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 99,949

  2020 $ 1,998,397

  2019 $ 1,272,965

  2018 $ 1,397,653

  2017 $ 688,663

  Šta smo postigli u prve dvije faze?

  • Uz podršku Projekta izrađena je standardizirana metodologija strateškog planiranja na nivou kantona i jedinica lokalne samouprave. Kao rezultat toga, više od 83% jedinica lokalne samouprave širom države i svih 10 kantona je izradilo svoje razvojne strategije na integriran način. Procesi planiranja su bili vođeni principima održivog razvoja i socijalne uključenosti;
  • ILDP je pružio i još uvijek pruža značajan doprinos uvođenju sistemskog pristupa upravljanja razvojem na lokalnom nivou u 60 općina i gradova širom države kako bi strategije razvoja postale provedivi dokumenti i ključne platforme za pripremu budžeta i investicija jedinica lokalne samouprave;
  • Uspješne prakse i pristupi u planiranju i upravljanju razvojem su s lokalnog nivoa prenesene i na kantonalni nivo u FBiH. Svih deset kantona je usvojilo razvojne strategije koje su kreirane kroz inkluzivan i participativan pristup koji je uključivao i jedinice lokalne samouprave u tim kantonima;
  • ILDP je otvorio put za izradu i usvajanje novih regulatornih okvira za planiranje i upravljanje razvojem u oba entiteta. U FBiH Projekat je podržao partnere u participativnoj izradi Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, koji je usvojen u 2017. godini. Ovim Zakonom je uspostavljen cjelokupan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u ovom entitetu. Slična podrška se trenutno pruža i partnerima u Republici Srpskoj, kao i Brčko distriktu BiH, čime se nastoji osigurati inkorporiranje Agende 2030 u sisteme planiranja i upravljanja razvojem u oba entiteta i Brčko distriktu BiH;
  • ILDP je podržao uspostavu finansijskih mehanizama za podršku lokalnom razvoju na nivou entiteta. Cilj ovih finansijskih instrumenata je ojačati vertikalnu koherentnost javnih politika te podržati razvojne prioritete definisane u lokalnim strategijama;
  • Od uspostave u 2014, kroz finansijske mehanizme u oba entiteta dodijeljeno je i više od USD 3,5 miliona za 44 projekta lokalnog razvoja na konkurentskoj osnovi. Ti projekti su poboljšali kvalitet usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za više od 103.000 građana (uključujući 17.062 građana iz ranjivih skupina), te doprinijeli povećanju prihoda za  2.400 građana i kreiranju 529 novih radnih mjesta. Oslanjajući se na rad ILDP-a, za projekte podržane kroz finansijske mehanizme EU je pružila dodatnu finansijsku podršku putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

  Na čemu radimo:

  Pored aktivnosti usmjerenih na jačanje sistema za planiranje i upravljanje razvojem, u fazi svojoj posljednjoj fazi, tzv. fazi konsolidacije, ILDP će podržati realizaciju dodatna tri ciklusa finansijskih mehanizama za podršku lokalnom razvoju, u okviru kojeg se očekuje da će više od 250.000 građana imati korist u vidu poboljšanja kvaliteta javnih usluga te povećanja prihoda.

  Očekivani rezultati trenutne faze su:

  • Funkcionalni sistemi planiranja i upravljanja razvojem u oba entiteta kako bi se doprinijelo boljoj izradi i provedbi politika te kvalitetu života građana i integraciji BiH u EU.
  • Poboljšana implementacija strategija razvoja i pružanja usluga.
  • Smanjene ekonomske, društvene  i teritorijalne nejednakosti putem koherentnije i vertikalno usaglašene izrade i provedbe razvojnih politika.
  • Ojačani kapaciteti partnerskih jedinica lokalne samouprave i kantona za izradu i provedbu projekata, čime se poboljšavaju njihovi ukupni apsorpcijski kapaciteti, posebno u kontekstu pretpristupnih fondova EU i drugih vanjskih izvora finansiranja.
  • Povećana uključenost građana u  procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

  Status

  Aktivan

  Početak projekta

  1. mart 2017. godine

  Završetak projekta

  28. februar 2021. godine

  Geografska pokrivenost

  Bosna i Hercegovina

  Područje djelovanja

  Ruralni i regionalni razvoj

  Projektna menadžerica

  Aida Laković Hošo

  Partneri

  • Vlada Švicarske
  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Ministarstvo pravde FBiH
  • Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS
  • Savez općina i gradova FBiH
  • Savez opština i gradova RS
  • Svih 10 kantona
  • Odabrane općine i gradovi

  Gdje radimo

  UNDP UNDP širom svijeta