MAKERS - Meaningful Activism, Knowledgeable Engagement and Responsible Solutions - Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja

Meaningful Activism, Knowledgeable Engagement and Responsible Solutions - Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS) projekat ima za cilj poboljšati socijalnu koheziju u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade liderke i lidere u njihovim zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve

Status:

Ongoing

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

Ukupni cilj MAKERS projekta je poboljšati socijalnu koheziju u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade liderke i lidere u njihovim zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve.

Projektni cilj će se postići radom na nekoliko dimenzija socijalne kohezije, a najvažnije među njima su: građansko sudjelovanje, povjerenje u ljude i institucije, prihvaćanje različitosti i solidarnosti, kao i voluntarizam.

MAKERS će raditi na jačanju i institucionaliziranju mehanizma lokanih dijaloških platformi u partnersklim općinama/opštinama/gradovima s kojima je uspostavljena saradnja tokom UN-ovog projekta Dijalog za budućnost. To će biti učinjeno kroz pružanje mentorstvo lokalnim dijaloškim platformama i osnaživanje mladih aktivista da zajedno sa općinskim/opštinskim/gradskim osobljem vode platforme. Uz to, UNDP će raditi sa lokalnim institucijama da se metodologija dijaloških platformi prihvati i postane priznati savjetodavni mehanizam. UNDP će također obučavati osoblje iz partnerskiuh općina/opština/gradova za vođenje i moderiranje lokalnih dijaloških platformi. Štaviše, rad na institucionalnim promjenama bit će usmjeren na integrisanje prioriteta izgradnje povjerenja i socijalne kohezije u redovite šeme javnog finansiranja (tj. javne pozive koje raspisuje lokalna vlada). Projekt će surađivati ​​s općinama/opštinama/gradovima kako bi sufinansirao najmanje 8 lokalnih inicijativa koje su identificirane na sastancima platforme. U prvoj godini Projketa pokušat će se uspostaviti provođenje međuentitetskih i međuopćinskih platformi za lokalni dijalog kako bi se ojačala međuinstitucionalna i saradnja u zajednici na zajedničkim prioritetima.

Identificirani mladi aktivisti u zajednici bit će podržani izgradnjom vještina (zagovaranje, vodstvo, kritičko razmišljanje, medijska i informacijska pismenost, inovativno financiranje od strane javnosti, SDG-ovi, rodna ravnopravnost). Kao podrška provedbi prioriteta platforme, jačat će se volonterizam i solidarnost u zajednici, bit će objavljen otvoreni poziv za dostavu prijedloga projekata.

Cilj održivog razvoja čije ostvarenje pomaže MAKERS projekat

Status:

aktivan

Datum početka:

mart 2020. godine

Datum završetka projekta:

mart 2023. godine

Sektor:

Pravda i sigurnost

Donator:

UNDP

Vrijednost projekta

425.000 US dolara

Partneri:

Općine i gradovi Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, East Novo Sarajevo, Pale, Trebinje, Doboj, Doboj Istok, Brcko, Bijeljina, Mostar, Bugojno, Trnovo RS, Travnik, Novi Travnik.

 

UNDP UNDP širom svijeta