Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini

Kako bi se pružila podrška eliminaciji i smanjivanju ispuštanja perzistentnih organskih polutanata (POPs) u okoliš, države članice Ujedinjenih nacija su 2001. godine potpisale Štokholmsku konvenciju. Bosna i Hercegovina je ratificirala ovu Konvenciju 2010. godine, te preuzela obavezu ispunjavanja njenih zahtjeva koji, između ostalog, uključuju izbjegavanje upotrebe opasnih POPs/a te prelazak na sigurnije alternative i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove supstance.

 

Šta mi radimo?

Projekt ima za cilj smanjivanje rizika po ljudsko zdravlje i okoliš kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na kemikalije koje ne sadrži POPs supstance u industriji plastike i okolinski prihvatljivo uništavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs.

Projektne komponente

 • Izgradnja kapaciteta i zakonski okvir za POPs integrisani u proces harmonizacije okolinske legislative BiH
 • Prevencija i praćenje generisanja u POPs i ispuštanja POPs putem minimiziranja, segregiranja i okolinski prihvatljivog upravljanja opasnim otpadom u okviru odabranog toka otpada
 • Implementacija principa „zelene hemije“ u industriji plastike sa ciljem prevencije upotrebe i ispuštanja novih POPs
 • Upravljanje i odlaganje polikoloriranih bifenila (PCBs) i POPs iz napuštenih industrijskih kompleksa
 • Praćenje i evaluacija projekta, unapređenje znanja i povećanje opsega projekta
 
Preuzmite informativni letak

Преузмите информативни летак

For more information please download the leaflet

Podrška vlastima u BiH u oblasti postupanja sa otpadom nastalim uslijed COVID-19 pandemije.

Izbijanje i širenje COVID-19 pandemije, među ostalim izazovima, pokrenulo je i pitanje postupanja sa otpadom nastalim uslijed ove pandemije iz domaćinstava i zdravstvenih ustanova, te njegovog sigurnog uklanjanja. Kako bi se riješilo pitanje lošeg upravljanja COVID-19 otpadom, Švedska putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pruža podršku vlastima kroz efektivno reagovanje i educiranje stanovnika kako da postupaju s ovom vrstom otpada. Saznajte više   

 

Status:

Aktivan

Početak projekta:

2019

Očekivani završetak projekta:

2023

Sektor:

Energija i okoliš

Donator:

Vlada Švedske

Partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta

Švedska osigurala 4,5 miliona eura za smanjenje negativnog uticaja opasnih hemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš

Provjerite fotogaleriju sa ceremonije najave projekta

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

June 2019

Očekivani datum završetka:

May 2023

Sektor:

 • accelerate structural transformations
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Swedish International Development Cooperation (sida)
 • Iznos donacije

  $ 3,390,571

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 402,599

  2020 $ 1,026,006

  2019 $ 90,667

  UNDP UNDP širom svijeta