Plan prilagođavanja (NAP) Bosne i Hercegovine na klimatske promjene

Projekat za „Unapređenje procesa Plana prilagođavanja na klimatske promjene (eng. National Adaptation Plan – NAP) za srednjoročno planiranje ulaganja u sektore osjetljive na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini (BiH)" će pružiti podršku Vladi Bosne i Hercegovine u unapređenju procesa izrade Plana prilagođavanja na klimatske promjene i postizanju ciljeva navedenih u Pariškom sporazumu i Agendi za održivi razvoj do 2030. godine. Resursi Zelenog klimatskog fonda (GCF) će se koristiti kako bi se omogućilo da vlada integriše rizike povezane s klimatskim promjenama, strategije za suočavanje i mogućnosti u tekuće procese planiranja razvoja i budžetiranja.

Plan prilagođavanja na klimatske promjene Bosne i Hercegovine će se nadovezati na Strategiju prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja iz 2013. godine. Strategija je zasnovana na četiri specifična ishoda: podržavanje razvoja politika zasnovanih na dokazima za rizike, ranjivosti i mogućnosti nastale kao rezultat klimatskih promjena; stvaranje efektivnih institucionalnih i regulatornih okvira; uključivanje pristupa prilagođavanja na klimatske promjene u glavne tokove odlučivanja; i adekvatno dodjeljivanje sredstava i postizanje provedbenih ciljeva. Provedba Strategije je usporena uglavnom zbog nedovoljno znanja i institucionalnih kapaciteta za preduzimanje mjera za prilagođavanje na klimatske promjene.

Šta mi radimo?

Kako bi se prevladali navedeni izazovi i podržala rješenja koja je predložio UNDP u cilju „jačanja učinkovite, inkluzivne i odgovorne uprave“, te „jačanja kapaciteta u prevenciji i oporavku kako bi se stvorila otporna društva“, projektom će se unaprijediti planiranje prilagođavanja na klimatske promjene u BiH sa fokusom na sektorske pristupe, nadogradnju baze znanja po pitanju prilagođavanja, davanje prioriteta srednjoročnim intervencijama prilagođavanja, izgradnju institucionalnih kapaciteta za integrisanje prilagođavanja na klimatske promjene, te demonstraciju inovativnih načina finansiranja prilagođavanja na klimatske promjene na subnacionalnom i lokalnom nivou.

Predložene aktivnosti će rezultirati izradom Plana za prilagođavanje na klimatske promjene i provedbenom strategijom koja će biti usredotočena na povećanje stepena prilagođavanja u ključnim sektorima, srednjoročno. Putem projekta, Vlada Bosne i Hercegovine će takođe razviti instrumente za finansiranje ulaganja na opštinskom nivou uz angažman javnog i privatnog sektora, te izgraditi nacionalne, subnacionalne i sektorske kapacitete za integraciju i uvođenje procesa planiranja i budžetiranja zasnovanih na procjeni rizika.

Projekat će se provoditi u partnerstvu sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske (MPUGE) i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) Bosne i Hercegovine kao ministarstva koja su zadužena za koordinaciju aktivnosti prilagođavanja na klimatske promjene.

Očekivani ishodi

Ishod 1 – Uspostavljen efektivan nacionalni koordinacioni sistem za vođenje procesa Nacionalnog plana prilagođavanja na klimatske promjene

Ishod 2 – Utvrđeni prioriteti po pitanju kapaciteta za procjenu osjetljivosti na klimatske promjene, razvoja socioekonomskih scenarija i mogućnosti prilagođavanja za dva ključna sektora

Ishod 3 – Razvijena i testirana inovativna strategija finansiranja ulaganja u prilagođavanje na klimatske promjene u četiri do pet odabranih opština

Foto priča: Drveće daje

Kroz prirodni proces fotosinteze, drveće apsorbuje CO2 i druge zagađujuće čestice, a zatim pohranjuje karbon i ispušta čisti kisik. Drveće nam može pomoći u borbi protiv zagađenja vazduha i u prilagođavanju na klimatske promjene. Dok posmatramo kako klimatske promjene utiču na svijet – pojačavajući uragane i šumske požare, isušujući vodne resurse, smanjujući sigurnost snabdijevanja hranom i dovodeći do velikog raseljavanja populacije u potrazi za osnovnim potrebama – u potrazi smo za odgovorima i rješenjima. Pročitajte više

Foto priča: Oporavak poljoprivrede

Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini (BiH) već se suočavaju s negativnim posljedicama klimatskih promjena putem poplava, erozije, klizišta, oluja, tuče i suša, čija se ozbiljnost i učestalost stalno povećava. Postizanje otpornosti poljoprivrede zahtijeva osnaživanje ugroženih poljoprivrednika razvijanjem njihovih vještina i znanja u korištenju održivih poljoprivrednih praksi. Otporna poljoprivreda može se efikasno nositi s klimatskim šokovima, dok ujedno povećava proizvodnju koristeći pametnije i ekonomski efikasnije metode. Pročitajte više

Foto priča: Trka s prirodom

'Te godine, voda je ušla usred noći. Bilo je zastrašujuće. Čim je voda počela navirati u kuću, uspio sam evakuisati svoju četveročlanu porodicu, s dvogodišnjim djetetom i odvesti ih rodbini’. Dragan Petrić, stanovnik Banjaluke, prisjeća se poplava iz 2014. godine koje su zahvatile Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, kada je masivni ciklon pogodio jugoistočnu Evropu. ‘Sva okolna domaćinstva su bila poplavljena, a voda je i dalje navirala. Obzirom na to da se radilo o takozvanoj montažnoj gradnji, šteta je bila totalna. Srećom, osigurao sam imanje od poplava’, dodaje Dragan. Pročitajte više

Foto priča: Upravljanje rizikom  

U 47 zemalja u razvoju, u četiri regije, uz podršku 14 partnera, Nacionalni planovi prilagođavanja na klimatske promjene (NAP)  integrišu i promovišu mjere i aktivnosti koje se odnose na promjenu klime širom svijeta. NAP-ovi ujedno pomažu zemljama da ispune svoje obaveze proistekle iz Pariškog sporazuma i postignu ciljeve održivog razvoja. Pročitajte više

Izvještaj:

Ažurirani scenariji klimatksih promjena u Bosni i Hercegovini  

Ovaj izvještaj će dati pregled rezultata budućih klimatskih projekcija za Bosnu i Hercegovinu, baziranih  na različitim budućim scenarijima koncentracije stakleničkih plinova. Budući scenariji koncentracije koji se razmatraju uključuju scenarije RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5 definisane u Petom izvještaju o procjeni međuvladinog odbora za klimatske promjene (IPCC). Download the Report here  

 

Status:

Aktivan

Početak projekta:

2018

Očekivani završetak projekta:

2021

Donator:

Zeleni klimatski fond

Sektor:

Energija i okoliš

Partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

July 2018

Očekivani datum završetka:

April 2022

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Green Climate Fund
 • Iznos donacije

  $ 2,344,557

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 825,054

  2020 $ 445,376

  2019 $ 544,543

  2018 $ 43,278

  UNDP UNDP širom svijeta