Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini

Dugoročni izazov za sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini je nedostatak finansijske održivosti vodovodnih preduzeća. Kapaciteti za adekvatno finansijsko planiranje i upravljanje su ograničeni, a računovodstvene prakse nisu usklađene sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i međunarodnih profesionalnih standarda. Bez sistema upravljanja, vodovodna preduzeća nisu u mogućnosti investirati u opremu, održavanje infrastrukture, razvoj, niti obračunati stvarnu cijenu za usluge. Ako se institucionalne slabosti ne otklone, nastaviće se problemi sa isporukom i kontrolom kvaliteta vode.

Projekt će doprinijeti održivom razvoju komunalnih preduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obezbijeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije.

Šta mi radimo?

U sklopu Projektnih aktivnosti pripremljena su dva dokumenta: "Studija o najboljem načinu administrativnog pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja,  odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda" i "Metodologija za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini", koji čine osnovu za testiranja metodologije u dvije jedinice lokalne samouprave i njihovim komunalnim preduzećima.  

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Koristimo #vodu​ racionalno

Šta smo do sada postigli?

Realizovane aktivnosti:

 • U okviru Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH načelnicima i općinskim vijećnicima predstavljena metodologija
 • Održane tematske radionice u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli za 50 predstavnika nevladinog sektora
 • Organizovane posjete 200 učenika i nastavnika osnovnih škola vodovodnim preduzećima u Banja Luci, Bosanskom Petrovcu, Istočnoj Ilidži i Neumu
 • Održan konsultativni sastanak sa članovima Projektnog odbora i vladinih institucija na temu „Regulatornog okvira za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BIH“
 • Predstavljene aktivnosti projekta na RENEXPO BiH konferenciji
 • Obilježeni Svjetski dan zaštite okoliša i Svjetski dan voda
 • Pripremljen set edukativnih materijala za: općinske vijećnikeSmjernice za vijećnike pri razmatranju zahtjeva za promjenu cijene vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“, krajnje korisnike/građaneKako voda dolazi do Vaše slavine?“, djecuSavjeti kako možemo smanjiti potrošnju vode
 • Izrada Metodologije je uvrštena u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Federacije BiH iz 2017. Za usvajanje i primjenu Metodologije, treba da se usvoji Uredba o metodologiji koja definiše najniže tarife za vodne usluge od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 • U periodu 2019 - 2021 Projekat kroz aktivnost pri UNDP GoAL WaterS programu podržava Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine da  pripremi Uredbu o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvobitni prijedlog Uredbe  https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Vodoprivreda/Vode-uredbe/Uredba-cijene-vode.pdf je u doradi u skladu sa zaključkom Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine kako je navedeno na http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno_v2.php?akt_id=8821 i komentarima primljenih kroz javne konsultacije. Konačni cilj ove aktivnosti je usvajanje Uredbe u jesen 2021.godine od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Jer svaka kap je dragocjena

Da svaka kap nađe put do korisnika

Ciljevi održivog razvoja obuhvaćeni GoAL WaSH projektom

Status:

Aktivan

Početak:

2013

Očekivani završetak:

2021

Sektor:

Energija i okoliš

Donatori:

Stockholm International Water Institute - SIWI

The Water Governance Facility (WGF)

Partners:

Ministrarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetska Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Savezi općina/opština i gradova Federacije BiH i Republike Srpske, Udruženje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH i Udruženje "Vodovodi RS"   

Za više informacija provjerite www.goalwaters.ba

Preuzmite Izvještaj

Status:

Completed

Datum početka projekta:

September 2008

Očekivani datum završetka:

December 2019

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • inclusive growth
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • United Nations Development Pro
 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Swedish International Development Cooperation (sida)
 • Undp As Administrative Agent For A Joint Programme Pass Through Arrangement
 • Coca Cola Company
 • Iznos donacije

  $ 1,918,303

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2019 $ 11,600

  2018 $ 34,060

  2017 $ 81,517

  2016 $ 37,035

  2015 $ 51,736

  2014 $ 114,318

  2013 $ 323,672

  2012 $ 926,816

  UNDP UNDP širom svijeta