Upravljanje rizikom od požara

Bosna i Hercegovina se ubraja u evropske zemlje koje su najbogatije šumom. Šume i šumsko zemljište pokrivaju oko 48.3% teritorije zemlje. BiH se svake godine suočava sa šumskim požarima. U proteklih deset godina zemlju je pogodilo više šumskih požara koji su prouzrokovali direktne štete u vrijednosti od približno 60 miliona USD, dok je vrijednost prijavljenih indirektnih šteta bila čak viša. Predviđanja klimatskih promjena prognoziraju ubrzavanje ekstremnih vremenskih fenomena u narednim godinama koji će povećati učinak poplava i suša, a time direktno povećati i rizik od požara. Nastojanja na sprečavanju nastanka požara u zemlji ometaju nesavršeni zakonski okvir, strateški dokumenti i planovi, nizak stepen razvoja sistema za rano upozoravanje, zastarjela vatrogasna oprema, mali broj vatrogasaca od kojih je većina dobi iznad 40 godina.

Cilj Projekta

Podići nivo kapaciteta za upravljanje rizikom od požara u općinama Bileća, Konjic, Jablanica i Nevesinje kroz rješavanje najurgentnijih nedostataka. Rezultati projekta će doprinijeti većem poznavanju rizika od požara i unaprijeđenoj spremnosti i odgovoru na katastrofe opće javnosti, kao i ranjivih kategorija stanovništva, i dužnosnika u organima vlasti, čime će se povećati ukupna otpornost mjesnih zajednica.

Ključne aktivnosti:

 • Obuka vatrogasaca u partnerskim općinama
 • Provođenje lokalnih mjera sprečavanja nastanka požara u partnerskim općinama
 • Kampanja podizanja svijesti

Status:

Aktivan

Početak:

Decembar 2019.

Završetak:

Novembar 2020.

Sektor:

Energija i okoliš

Donator:

Vlada Republike Češke

Partneri:

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Općinski organi Bileće, Konjica, Jablanice, Nevesinja i druge relevantne agencije.

Status:

Completed

Datum početka projekta:

December 2019

Očekivani datum završetka:

May 2021

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Cze-ministry Foreign Affairs
 • Iznos donacije

  $ 130,202

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 17,563

  2020 $ 114,594

  2019 $ 0

  UNDP UNDP širom svijeta