Četvrti nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine i Treći dvogodišnji Izvještaj u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja nije članica Aneksa i Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) dužna je dostaviti svoje Nacionalne Izvještaje o klimatskim promjenama (NC) svake četiri godine. Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine podnešen je 2012. godine.

Svoje dvogodišnje izvještaje o emisiji stakleničkih gasova Bosna i Hercegovina dužna je podnijeti svake dvije godine.  Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji stakleničkih plinova (FBUR)  podnešen je u 2014. godini.

Šta mi radimo?

UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu redinu (GEF), započeo je implementaciju projekta Priprema Četvrtog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u.

Projekt ima za cilj da omogući Bosni i Hercegovini da pripremi i distribuira svoj Četvrti nacionalni izvještaj (FNC) i Treći dvogodišnji Izvještaj Konferenciji strana (CoP) Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC) u skladu sa Odlukom 17/CP8 i drugim datim smjernicama.

U okviru FNC-a će biti ažurirane i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene, inventar gasova staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, ranjivost na klimatske promjene i preduzeti koraci za adaptaciju na klimatske promjene, kao i informacije o javnoj svijesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju, te prenosu tehnologija. Projektom će se također povećati kapaciteti za pripremu narednih nacionalnih izvještaja, koji će biti u skladu sa smjernicama CoP-a.

Projektne komponente

Naredne aktivnosti će biti implementirane kako bi se kompletirao izvještaj:

 • Okolnosti u državi, ograničenja i nedostaci
 • Inventar gasova koji izazivaju efekat staklene bašte
 • Ocjena osjetljivosti i prilagođavanja
 • Mjere i politike ublažavanja
 • Praćenje, evaluacija i podnošenje izvještaja

Status:

Aktivan

Početak projekta:

2018

Završetak projekta:

2022

Sektor:

Energija i okoliš

Donator:

Global Environment Facility

Partneri: 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske - implementacioni partner, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

April 2018

Očekivani datum završetka:

March 2022

Sektor:

 • accelerate structural transformations
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  Government of Republic Srpska

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • United Nations Development Pro
 • Global Environment Fund Truste
 • Iznos donacije

  $ 728,996

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 138,705

  2020 $ 208,154

  2019 $ 182,127

  2018 $ 58,145

  UNDP UNDP širom svijeta