Moramo se posvetiti zelenoj i otpornoj budućnosti - zajedno za našu planetu  

Klimatske promjene intenziviraju brojne postojeće opasnosti i utiču na aktivnosti povezane sa egzistencijom, infrastrukturom i privrednim aktivnostima. Ekonomske implikacije, zajedno s rizikom od značajnih klimatskih promjena, nalažu da se sve zemlje snažno obavežu prema Pariškom sporazumu da će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) koji uzrokuju globalno zagrijavanje.

Ujedinjeno Kraljevstvo, u partnerstvu s Italijom, će biti domaćin 26. konferencije zemalja članica UN-a o klimatskim promjenama  (COP26) u Glasgowu od 1. do 12. novembra 2021. godine. Samit COP26 će okupiti članice kako bi se ubrzalo djelovanje ka postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će uskoro usvojiti Utvrđene doprinose (NDC) pri čemu se cilj ublažavanja povećava na 12,8% smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine u odnosu na 2014. godinu, što je smanjenje od skoro 40% u odnosu na 1990. godinu. Bosna i Hercegovina će u toku 2021. godine, finalizirati ažuriranu Strategiju prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja, kao i Četvrti nacionalni izvještaj i Treći dvogodišnji izvještaj o emisiji gasova sa efektom staklene bašte.   

Tokom 2021. godine biće organizovani brojni događaji i aktivnosti kako bi se građani, zajednice, civilno društvo, lokalne samouprave, privatni sektor i vlasti okupili oko potrebe hitnog preduzimanja mjera u vezi s klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini. Ujedinjene nacije, pod vodstvom rezidentnog koordinatora UN-a i uz tehničko vodstvo Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), u partnerstvu sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom, Francuskom i Švedskom, te s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Federalnim Ministarstvom okoliša i turizma.

 

Naredni događaji

UNDP Acc Lab: Puštanje u rad kalkulatora CO2 www.tvojCO2.ba

15. april

Švedska/UNDP: Pokretanje izazova dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća

21. april – rok za predaju prijava

ILDP: Sadnja drveća Srbac

21. april

Via Dinarica: Obilježavanje Dana planete Zemlje – edukativni dan za djecu „Osjeti Kozaru“ i sadnja drveća

22. april

Via Dinarica: Sadnja drveća Mostar

26. april

GCF, GEF, UNDP: Od klimatskog plana do akcije

27. april

ILDP: Sadnja drveća Jablanica

28. april

Promocija Nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC)

April

UNICEF/SIDA: Anketa pomoću društvene platforme U-Report za prikupljanje podataka od adolescenata i mladih u realnom vremenu i njihova upotreba u zagovaranju promjena i podsticanju učešća adolescenata u donošenju odluka o zagađenju zraka i klimatskim promjenama.

April

Italija: Online webinari #Youth4Climate u organizaciji Ministarstva za zaštitu okoliša Italije

April

SEPA/UNICEF: Podizanje svijesti i podjela bojanki kroz Nutricionistički program u Republici Srpskoj za djecu

April

UNDP: Promocija nalaza Misije 1.5 – putem elektronskih medija

Maj

Italija: Angažman mladih kroz događaje širom zemlje

Maj

UNEP/GEF: Početak kampanje na Tjentištu o zaštićenim područjima u BiH i sadnja drveća

Maj

Go Green Initiative/Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost: Sadnja drveća

Maj

UNDP Acc Lab: Ciljana promocija mogućnosti neutralizacije CO2 kod poslovnih subjekata putem www.tvojCO2.ba

Maj

Energetski samit u Trebinju 2021. godine

22-21. maj

UNESCO: Promocija novoupisanog elementa iz BiH na Listi svjetske baštine

Maj

Promocija zelenih površina u dva grada

5. juni

Via Dinarica Roadshow u gradovima BiH u cilju promocije lokacija u prirodi u sklopu projekta Via Dinarica povodom otvaranja turističke sezone 2021. godine.

Juni

Via Dinarica: Volonterska akcija na otvorenom u Jablanici/na Ramskom jezeru u saradnji s korisnikom projekta Via Dinarica, veslačkim klubom „Rama“

Juni

UNESCO, UNDP: Kampanja RECI NE PLASTICI

Juni

Švedska/UNDP: Program poticaja za zelene finansije i Studija/strategija za e-mobilnost u BiH

Juni

UNDP Acc Lab: Razgovori o budućnosti 3

Juni

Zajednički događaj sa privatnim sektorom, finansijskim institucijama sa fokusom na zeleni oporavak

30. juni

Švedska/UNDP: Promocija treće godišnje nagrade Biznis lideri održivog razvoja 2021. (Glavna tema - dekarbonizacija)

1. juli

UNDP, GCF: Završne debate mladih o klimatskim promjenama s AIESEC-om

Juli

UNDP Acc Lab: Promocija pet zajednica bez otpada podržana kroz inovacijski izazov „Čisto da se zna“

Avgust

UNDP Acc Lab: Ciljana promocija mogućnosti neutralizacije CO2 kod poslovnih subjekata putem alata tvojCO2

Septembar

Zajednički događaj: Smanjenje upotrebe uglja i proširenje obnovljivih izvora: zakonske prepreke, finansijski poticaji

Septembar

UK, UN: Promocija COP26 zajedno sa finaliziranim izvještajima za UNFCCC

Septembar

Zajednički događaj: Smanjenje upotrebe uglja i proširenje obnovljivih izvora: zakonske prepreke, finansijski poticaji

Septembar

UNICEF/SIDA: UPSHIFT radionica, platforma koja omogućuje mladim ljudima da grade vještine građanskog angažmana kroz mentorstvo i učenje o provedbi projekata, posvećena pitanjima zagađenja zraka i klimatskih promjena.

Oktobar

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (UN)

13. oktobar

Go Green Initiative/Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost: Sadnja drveća

Oktobar

Švedska/UNDP: SDG Poslovna sedmica 2021

Oktobar

UNDP Acc Lab: Svjetski dan hrane: Promocija rada na rješavanju pitanja otpada od hrane

16. oktobar

26. konferencija zemalja članica UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu

1 – 12. novembar

Švedska, UNDP: „Večeri energetske efikasnosti s građanima“ u oblasti stambenog sektora

Novembar

UNDP, GEF: Upravljanje otpadom  – promocija zelenih pilot inicijativa

Novembar

Švedska, UNDP: Strategija kantona Sarajevo za upotrebu uglja i čvrstih goriva

Novembar

Forum gradova budućnosti 2021

Novembar

   
   

Održani događaji

UNDP, GCF: Debate mladih o klimatskim promjenama s AIESEC-om

Cilj je kroz rasprave i blogove o klimatskim promjenama odabrati dva kandidata koji će predstavljati BiH na COP26 u Glasgowu od 1. do 12. novembra 2021. godine.

6. i 7. februar

Italija: Javni poziv za mlade

10. februar  

Švedska: Razgovarajmo o konferenciji o zaštiti zraka koju je organizovala CCI

Ukoliko se želi poboljšati kvalitet zraka u BiH, neophodno je poboljšati učinkovitost institucija koje su odgovorne za kvalitet zraka.

18. februar  

UNDP, GCF: Debate mladih o klimatskim promjenama s AIESEC-om

Cilj je kroz rasprave i blogove o klimatskim promjenama odabrati dva kandidata koji će predstavljati BiH na COP26 u Glasgowu od 1. do 12. novembra 2021. godine.

20. februar  

UNICEF, SEPA: Takmičenje u crtanju za djecu

22. februar  

Švedska, UNDP: Obilježavanje utopljavanja Muzičke škole u Sarajevu

Utopljavanjem se potrošnja energije u zgradi može u prosjeku smanjiti za oko 60%, što takođe doprinosi boljem kvalitetu zraka.

23. februar  

Švedska, ESAP: Webinar za poboljšanje kvalitete zraka

25. februar  

Westminsterska fondacija za demokratiju: Politika zaštite okoliša - političarke u BiH kao ključne nositeljice aktivnosti

9. mart

SlovakAid, UNDP: Mogućnosti ulaganja u energetski efikasne sisteme javne rasvjete

 

10. mart

Italija: Takmičenje vezano za #youth4climate virtuelne događaje

20 mart

UNDP Acc Lab: Razgovor o budućnosti, Sljedeća generacija urbanih prostora

2. april

UNDP UNDP širom svijeta