Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

Preko 53% teritorije Bosne i Hercegovine prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Iako Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za proizvodnju energetskih proizvoda baziranih na drvetu, njegova upotreba se najčešće ogleda u korištenju za grijanje pojedinačnih domaćinstava.
Ujedno, sektor obnovljivih izvora energije odlikuje se nedostatnim aktivnostima privatnog sektora. Ograničeni podsticaji za projekte obnovljivih izvora energije iz drvne biomase predstavljaju prepreku za razvoj sektora, zapošljavanje domaće radne snage i povećanje izvoza.

Kako bi se potaklo održivo korištenje drvne biomase i razvoj sektora obnovljivih izvora energije, od 2016. godine Češka razvojna agencija finansira trogodišnji “Projekt zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini” koji implementira UNDP.

Partneri u realizaciji aktivnosti su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ambasada Republike Češke u BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH.

Šta mi radimo?

Cilj Projekta je dugoročno smanjenje emisija CO2 i poboljšanje životnog standarda stanovništva poticanjem održivog korištenja drvne biomase kroz strateško djelovanje, uspostavljanje tržišnog lanca vrijednosti i podizanje nivoa svijesti stanovništva o prednostima korištenja ovog energenta.

Projekt nastoji doprinijeti smanjenju ukupne emisije tCO2 po glavi stanovnika u BiH za 3% do 2030. godine, a na temelju globalno prihvaćene bazne godine 1990. kao polazne osnove (emisija od 8,97 tCO2 po glavi stanovnika). Na osnovu Baze podataka o emisijama za istraživanje atmosfere na globalnom nivou (Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR )), u 2014. godini ukupna emisija tCO2 po glavi stanovnika u BiH je iznosila 6,18 tCO2.

Projekt doprinosi:

 • Unaprjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom
 • Podsticanju razvoja preduzeća za preradu domaće raspoložive drvne biomase
 • Uspostavljanju održivih partnerstava koja doprinose privrednom razvoju lokalnih zajednica

Projekt se realizuje kroz tri komponente:

 • Razvoj politika za održivo korištenje drvne biomase – revidiranje zakonodavstva u oblasti šumarstva i energetike, podrška u pripremi odgovarajućeg zakonodavnog okvira, unapređenje Akcionih planova za obnovljive izvore energije, jačanje kapaciteta donosioca odluka, privatnog sektora i lokalnih zajednica u segmentu drvne biomase u BiH.
 • Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete drvne biomase kao energenta za potrebe grijanja  - uspostava multi-disciplinarnog i koordinacionog mehanizma između relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva u BiH, mapiranje potencijala korištenja i eksploatacije drvne biomase, podrška uspostavi mehanizama upravljanja šumama sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije, podizanje svijesti stanovništva o potencijalima drvne biomase u BiH.
 • Realizacija infrastrukturnih projekata za obnovljive izvore energije – kreiranje poslovnih modela i finansijskih mehanizama za finansiranje projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene, uspostavljanje Inovativnog centra za drvnu biomasu, instaliranje novih sistema grijanja na drvnu biomasu u četiri (4) javna objekta u BiH.

Očekivani rezultati Projekta:

 • Pripremljena Studija o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH u segmentu drvne biomase  
 • Pripremljena Studija o analizi preporuka o strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u segmentu drvne biomase i Vodič za primjenu najboljih praksi i operativnih metoda za povećanje korištenja drvne biomase
 • Organizovana Studijska posjeta Republici Češkoj od strane donosioca odluka u segmentu drvne biomase u BiH
 • Održana obuka o finansijskim mehanizmima za predstavnike 10 lokalnih zajednica i preduzeća iz oblasti energetske efikasnosti u BiH
 • Uspostavljena Radna grupa o drvnoj biomasi u BiH koja uključuje predstavnike svih relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva
 • Pripremljene Studije o potencijalu i kvalitetu drvne biomase u BiH
 • Pripremljene Studije sa preporukama za kreiranje/unapređenje mehanizama upravljanja šumama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije
 • Najmanje 4.500 osoba informisano o potencijalima drvne biomase u BiH  
 • Pripremljena Studija sa preporukama za pokretanje mehanizama finansiranja projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene u okviru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
 • Pokrenut Inovativni centar za drvnu biomasu u okviru Udruženja biomase u BiH

Šta smo do sada postigli?

Realizovane aktivnosti:

 • Uspostavljena Radna grupa o drvnoj biomasi u BiH koja uključuje predstavnike svih relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva
 • Organizovana studijska posjeta BiH donosioca odluka u oblasti drvne biomase ključnim institucijama u Republici Češkoj
 • Pripremljene studije izvodljivosti za potencijalne infrastrukturne projekte iz oblasti drvne biomase za sedam jedinica lokalne samouprave u BiH
 • Pripremljena i prezentirana Studija o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH u segmentu drvne biomase
 • Pripremljen Vodič za održivo korištenje šumske drvne biomase za proizvodnju energije u Bosni i Hercegovini.
 • Pripremljena Komparativna analiza kvaliteta drvne biomase na BiH tržištu sa preporukama za unapređenje
 • Osnovan Inovativni centar za drvnu biomasu u okviru Udruženja biomase u BiH (http://biomasa.ba/inovativni-centar/)
 • Pripremljen Atlas potencijala biomase (http://atlasbm.bhas.gov.ba/) i Izvještaj o praćenju potencijala biomase u Bosni i Hercegovini
 • Pripremljena Studija sa preporukama za kreiranje/unapređenje mehanizama “forest governance” u Federaciji BiH i Republici Srpskoj sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije
 • Pripremljena Studija sa preporukama za pokretanje mehanizama finansiranja projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene u okviru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Aktivnosti u toku:

 • Podizanje svijesti stanovništva o potencijalima drvne biomase u BiH
 • Priprema planova za korištenje šumske drvne biomase za odabrano šumsko gazdinstvo u Republici Srpskoj i Brčko Distrikt BiH
 
Atlas potencijala biomase u Bosni i Hercegovini

Status:

Aktivan

Početak projekta:

Oktobar 2009.

Završetak projekta:

August 2020.

Sektor:

Energija i okoliš

Donator:

Češka razvojna agencija

Partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ambasada Republike Češke u BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta

Izvještaj o praćenju potencijala biomase u Bosni i Hercegovini

Извјештај о праћењу потенцијала биомасе у Босни и Херцеговини

Report on biomass potential monitoring in Bosnia and Herzegovina

Status:

Completed

Datum početka projekta:

October 2009

Očekivani datum završetka:

December 2020

Sektor:

 • accelerate structural transformations
 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Government Of Czech Republic
 • United Nations Development Pro
 • United Nations Environment Programme
 • Global Environment Fund Truste
 • Iznos donacije

  $ 1,594,457

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2020 $ 60,335

  2019 $ 96,143

  2018 $ 196,695

  2017 $ 190,644

  2016 $ 17,174

  2015 $ 155,413

  2014 $ 309,506

  2013 $ 242,834

  2012 $ 232,299

  UNDP UNDP širom svijeta