NAŠ FOKUS

Energija i okoliš

Zaštita postignutog razvoja

Da bi se ostvarili Ciljevi održivog razvoja (SDG) i iskorijenilo siromaštvo i nejednakost, ključno je rješavanje prijetnji od klimatskih promjena i katastrofa. Izgradnjom otpornosti i osiguravanjem da je razvoj baziran na informisanosti o riziku, zemlje i zajednice mogu se zaštititi od gubitaka i istodobno potaknuti ekonomski rast, kreirati radna mjesta, ojačati pristup zdravlju i obrazovanje, te osigurati da nitko nije izostavljen.

Nulta stopa emisija ugljika. Informisanost o rizicima. Održivi razvoj.

Podrška UNDP-a zemljama u oblasti klimatskih promjena i otpornosti na katastrofe je u skladu sa tri važna globalna sporazuma: Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa i Programom održivog razvoja do 2030 godine. UNDP sarađuje sa zemljama kako bi im pomogao u smanjenju stakleničkih plinova i postizanju dugoročnog cilja - razvoja baziranog na nultoj stopi emisija ugljika. Istovremeno radimo zajedno s partnerima na prilagodbi utjecajima klimatskih promjena, poboljšanju pristupa čistoj energiji, smanjenju rizika od katastrofa te, u skladu sa potrebama, podršci pri oporavku od katastrofa. Sveukupno, ovi napori se kreću u pravcu održivog razvoja koji je baziran na informisanosti o rizicima, nultoj stopi emisija ugljika i održivom razvoju.

$2.1 billion

INVESTED IN DISASTER RISK REDUCTION AND RECOVERY

Since 2005, UNDP has invested nearly US$2.1 billion to support better early warning systems, faster response times, enhanced policies and procedures, and long-term, resilient recovery.

Programms and Projects

GED Project
Vrbas Project
Joint Swiss UN DRR Project
NAP Project
Low Carbon
URBAN LED Project
POPs Project
Biomass Project
FNC Project
GoAL WaSH Project
Fire Risk Managment
IRLMM Project

Explore more

Učitava se…
Učitava se…

UNDP UNDP širom svijeta