NAŠ FOKUS

Energija i okoliš

Zaštita postignutog razvoja

Da bi se ostvarili Ciljevi održivog razvoja (SDG) i iskorijenilo siromaštvo i nejednakost, ključno je rješavanje prijetnji od klimatskih promjena i katastrofa. Izgradnjom otpornosti i osiguravanjem da je razvoj baziran na informisanosti o riziku, zemlje i zajednice mogu se zaštititi od gubitaka i istodobno potaknuti ekonomski rast, kreirati radna mjesta, ojačati pristup zdravlju i obrazovanje, te osigurati da nitko nije izostavljen.

Nulta stopa emisija ugljika. Informisanost o rizicima. Održivi razvoj.

Podrška UNDP-a zemljama u oblasti klimatskih promjena i otpornosti na katastrofe je u skladu sa tri važna globalna sporazuma: Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa i Programom održivog razvoja do 2030 godine. UNDP sarađuje sa zemljama kako bi im pomogao u smanjenju stakleničkih plinova i postizanju dugoročnog cilja - razvoja baziranog na nultoj stopi emisija ugljika. Istovremeno radimo zajedno s partnerima na prilagodbi utjecajima klimatskih promjena, poboljšanju pristupa čistoj energiji, smanjenju rizika od katastrofa te, u skladu sa potrebama, podršci pri oporavku od katastrofa. Sveukupno, ovi napori se kreću u pravcu održivog razvoja koji je baziran na informisanosti o rizicima, nultoj stopi emisija ugljika i održivom razvoju.

UNDP KLIMATSKO OBEĆANJE

U septembru 2019. godine u okviru UN Samita o klimatskim promjenama UNDP je pokrenuo kampanju Klimatsko obećanje. U okviru ove kampanje pruža se podrška više od 100 zemalja kako bi revidirale svoje Nacionalno utvrđene doprinose (NDC) u okviru Pariškog sporazuma. U saradnji sa mnogobrojnim partnerima, ovo je najveća podrška na globalnom nivou kako bi se dao doprinos da se ubrza provedba klimatskih obećanja.

Iako klimatske promjene predstavljaju rizik za sve i prijete da naruše do sada ostvarni održivi razvoj,  najsiromašnije, marginalizovane i najugroženije grupe stanovnika su izložene nerazmjernom pritisku. UNDP se zalaže za inkluzivan pristup koji podržava odgovornost cijelokupnog društva, osigurava jednakost, jača socijalnu i ekološku održivost.

UNDP koristi svoj opsežni portfelj projekata koji se bave pitanjima klimatskih promjena i kroz svoju mrežu ureda i globalnu podršku pri provedbi tehničke pomoći zemljama, osigurava da NDC budu u potpunosti usklađeni s prioritetima održivog razvoja.

U okviru pet linija usluga, definisanih u okviru UNDP Klimatskog obećanja, odgovara se na ključne potrebe zemalja u razvoju. Ujedno usluge mogu biti prilagođene i proširene kako bi se ostvario maksimalan uticaj i odgovorilo na specifične potrebe zemlja.

U KONTEKSTU COVID-19

Globalna kriza uzrokovana COVID-19 uticala je na sve aspekte života. Zemlje su suočene s trenutnim i neodložnim odlukama koje se moraju donijeti i preduzimaju su akcije dosad neviđenih razmjera kako bi zaštitili životi i izbjegle katastrofalne socijalne, ekonomske i političke posljedice.

Kao dio organizacijskog pristupa UNDP-a na COVID 19, Klimatsko obećanje radi na jačanju sposobnosti zemalja da se pripreme, odgovore i oporave. Kroz pet linija usluga u okviru Klimatskog obećanja, UNDP pomaže zemljama da odmah usvoje i prilagode NDC dizajn i implementaciju aktivnosti na sveobuhvatan i integrisan način.

Dodatno, UNDP podržava vlade zemalja u povezivanju NDC-a i Pariškog sporazuma sa dugoročnim naporima oporavka. Integrisanje klimatskih akcija, načela pravedne tranzicije i zelene ekonomije u planiranje, prevenciju, planove reagovanja i stimulativne pakete, kao i razvoj politika i investcije, kako bi se postavili temelji za otporno društvo s niskim emisijama ugljika. Na ovaj način, mi možemo pomoći da se ugrožene zajednice zaštite od trenutne krize, a u isto vrijeme da kreiramo otporniju i održiviju budućnost.

NAŠ NAPREDAK

Od aprila 2020. godine, UNDP u okviru kampanje Klimatskog obećanja primio je formalne zahtjeve od 110 vlada za podršku pri revidiranju NDC-a.  

$2.1 billion

INVESTED IN DISASTER RISK REDUCTION AND RECOVERY

Since 2005, UNDP has invested nearly US$2.1 billion to support better early warning systems, faster response times, enhanced policies and procedures, and long-term, resilient recovery.

Programms and Projects

GED Project
Vrbas Project
Joint Swiss UN DRR Project
NAP Project
Low Carbon
URBAN LED Project
POPs Project
Biomass Project
FNC Project
GoAL WaSH Project
Fire Risk Managment
IRLMM Project

Explore more

Učitava se…
Učitava se…

UNDP UNDP širom svijeta