UNDP

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

UNDP i sistem UN

 

UNDP je razvojna mreža Ujedinjenih nacija i jedna od ključnih agencija unutar razvojnog sistema Ujedinjenih nacija. UNDP također predsjedava i koordinira Razvojnom grupom Ujedinjenih nacija (UNDG) na globalnoj razini koja objedinjuje ključne agencije Ujedinjenih nacija koje imaju razvojni mandat i doprinose međunarodnom razvoju. Na razini država, UNDP ima odgovornost koordinacije sistemom rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija i pomoći u funkcionisanju Ureda rezidentnog koordinatora.

UNCT (Tim Ujedinjenih nacija – United Nations Country Team) u BiH sastoji se od dvanaest fondova, programa i specijaliziranih agencija Ujedinjenih nacija (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNFPA, WHO, ILO, UNESCO, UN Women, UNV, FAO, UNEP, UNODC), Bretton Woods institucija (Svjetska banka, IFC, IMF), Ureda UNICTY u BiH i IOM-a. Nekoliko nerezidentnih UN agencija djeluje u BiH kroz provedbu Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2015-2019 (UNIDO, IFAD, IAEA).

Ured rezidentnog koordinatora ima ključnu ulogu u koordinaciji aktivnosti UNCT-a kao i pružanju podrške UNCT-u u sprovođenju reformske agende Ujedinjenih nacija koja ima za cilj da ojača koordinaciju i koheziju rada agencija Ujedinjenih nacija kako bi se poboljšala njihova efektivnost i djelotvornost.

Rad UNDP kao i ostalih članova UNCT-a u BiH, osim Bretton Woods institucija i Ureda ICTY, zasnovan je na srednjoročnom, petogodišnjem programu Ujedinjenih nacija (Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija- UNDAF). UNDAF za BiH koji pokriva period 2015-2019 potpisan je sa Vijećem ministara BiH 15.06.2015. godine i ocrtava prioritetna područja pomoći UNCT-a u BiH i ključne strateške ishode, zajednički definirane sa BiH partnerima. U njemu je kao sveobuhvatni prioritet prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: vladavina prava i sigurnost ljudi, održivi, ujednačen razvoj i zapošljavanje, socijalna uključenost (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita i dječija zaštita) i osnaživanje žena.

Zajednički budžetski okvir osigurava partnerima unutar zemlje, UNCT-u i donatorima cjelovit pregled potrebnih i dostupnih resursa za podršku implementaciji UNDAF-a, kao i onih resursa koje treba mobilizirati tokom implementacije UNDAF-a. Predstavlja osnovu za zajedničku mobilizaciju resursa i doprinosi kvalitetnijoj realizaciji podrške UN-ovog sistema. Za punu implementaciju UN-ovog programa, prema procjenama, biće potrebno ukupno 264.592.034 USD. Ovaj iznos uključuje 54.871.620 USD iz redovnih ili osnovnih resursa i 78.533.932 USD iz drugih ili dodatnih resursa. Ukupna finansijska sredstva koja nedostaju iznose 131.186.482 USD.
 
UNCT je u procesu realizacije i nekoliko drugih zajedničkih UN programa koji se bave pitanjima i izazovima spolno zasnovanog nasilja u BiH i provedbom Akcionog plana za Rome. Fokus nove generacije zajedničkih UN programa je, između ostalog, na odgovaranju na goruće razvojne izazove BiH u oblastima mira i pomirenja, tranzicijske pravde, dugotrajne raseljenosti, ravnopravnosti spolova, socijalne brige i zaštite, i energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

UNCT također provodi sveobuhvatnu suradnju i koordinaciju na poljima prevencije HIV/AIDS-a, problema mladih i zapošljavanja, osoba sa invaliditetom, lokalnog razvoja i pitanja Roma.

 

UN agencije u Bosni i Hercegovini

Nerezidentne agencije:

Ostali članovi UNCT-a u BiH:

 

UNDP logo

UNDP UNDP širom svijeta