UNDP

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Rukovodstvo

Gospođa Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini

Gospođa Steliana Nedera je imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine.

Prije svog angažmana u BiH, gospođa Nedera je radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji (od 2014. do 2019. godine), na Kosovu* (od 2011. do 2014. godine), i u Kazahstanu (od 2007. do 2011. godine). Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Prije karijere u UNDP-u, gospođa Nedera je od 2000. do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a takođe je od 1996. do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija.

Gospođa Nedera je stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Gospođa Nedera je diplomirana pravnica.

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

 

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini

zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH

Stephen Kinloch Pichat je imenovan na dužnost u Bosni i Hercegovini u oktobru 2021. godine.

Stephen Kinloch Pichat, koji posjeduje Francusko i Britansko državljanstvo, se pridružio UNDP-u 2001. godine kroz Leadership Development Programme. Tokom posljednjih 20 godina, prije nego se pridružio timu UNDP-a u Bosni i Hercegovini, obavljao je menadžerske i liderske dužnosti u UNDP-u u Angoli, Afganistanu, Darfuru, Somalilandu, Jemenu, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, i Čadu. Takođe je pružao savjete o strateškom planiranju rezidentnim koordinatorima u Afganistanu i na Haitiu. U sjedištima organizacija je koordinisao i pružao podršku odgovoru na krize, u UNV-ovom Odjelu za humanitarnu pomoć i Uredu za vezu u Ženevi (1995.-2000.) i UNDP-ovom Odjelu za hitni odgovor (2001.), kao i u Odjelu za odgovor na krize (2015.) u New York-u.  

U periodu 1991.-1994. Stephen je pratio post-hladnoratovska dešavanja za Japansku emisionu korporaciju (NHK) u Uredu za Evropu u Ženevi, i radio je kao UN volonter u Kambodži (UNTAC), bivšoj SFRJ i Ruandi (UNHCR), i Somaliji (UNOSOM).

Stephen Kinloch Pichat je magistrirao na Institutu za političke studije u Grenoblu, i doktorirao u oblasti političkih nauka na Institutu za međunarodne studije u Ženevi (Graduate Institute of International Studies).

UNDP UNDP širom svijeta