UNDP

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Naši glavni ciljevi su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom saradnje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (UNSDCF). Trenutni UNSDCF za BiH pokriva period 2021-2025. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u maju 2021. godine, i predstavlja zajedničko opredjeljenje za rad u bliskom partnerstvu u cilju ostvarivanja rezultata definiranih Okvirom saradnje, a koji će pomoći svim ljudima u BiH da žive duže, zdravije, prosperitetnije i sigurnije.

Šta želimo postići?

U uskoj suradnji sa ostalim UN agencijama, UNDP svoje programe usmjerava prema tri prioritetne oblasti UNSDCF-a, sa ciljem poboljšanja života ljudi u BiH, jačanja napora na ostvarivanju mirnog demokratskog društva i pomaganja BiH da postigne dugoročni održivi razvoj kao i Ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals):

 • Održivi, otporni i inkluzivni rast
 • Uprava i vladavina prava sa ljudima u fokusu, i
 • Angažiranje građanki/građana i zajednice za socijalnu koheziju.

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga je, u svrhu pružanja podrške zemlji na njenom evropskom putu, naš program za period 2021-2025. godinu usmjeren na sljedeće planirane oblasti:

 • Prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena
 • Održivo upravljanje i zaštita prirodnih resursa
 • Održiv ekonomski rast i zapošljavanje
 • Zakonodavni i okviri za politike koji potiču održiv rast
 • Dobra uprava i kvalitetne javne usluge
 • Socijalna politika i socijalne usluge
 • Vladavina prava
 • Sigurnost
 • Osnaživanje civilnog društva
 • Aktivne i tolerantne zajednice i aktivni građani i građanke.

 

Ko su donosioci odluka?

UNDP u Bosni i Hercegovini vode rezidentna predstavnica gospođa Steliana Nedera i zamjenik rezidentne predstavnice gospodin Stephen Kinloch Pichat, koji su odgovorni za učinkoviti svakodnevni menadžment UNDP ureda, te su direktno odgovorni za vođenje UNDP programa i operacija kako bi se osigurala usklađenost sa strateškim pravcima djelovanja UNDP-a.

UNDP djeluje u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, putem nadležnih ministarstava, agencija i institucija. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a provode partnerske institucija/organizacije (gdje je to primjereno) uključujući partnere iz institucija vlasti (vlada) i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri programske oblasti koje vode koordinatori sektora: Ruralni i regionalni razvoj, Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje, Pravda i sigurnost, i Energija i okoliš.

30%

Prosječno smanjenje troškova zagrijavanja / hlađenja u zgradama javnih institucija nakon uvođenja mjera energetske efikasnosti

35%

viškova municije i MIMES-a uništeno zahvaljujući aktivnostima UNDP-a u BiH

1,3 miliona

osoba širom BiH ima bolji pristup javnim uslugama

UNDP UNDP širom svijeta