UNDP

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Naši glavni ciljevi su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za BiH pokriva period 2015-2019. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u junu 2015. godine. Unutar tog okvira je, kao sveobuhvatni prioritet, prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš.

Fokus naredne generacije zajedničkih UN programa (koji pokrivaju period 2015-2019. godine) je na adresiranju prioritetnih razvojnih izazova BiH na poljima pomirenja i međukulturalnog dijaloga, pravde i sigurnosti, održivih životnih uslova, socijalne uključenosti i okoliša.

30%

Prosječno smanjenje troškova zagrijavanja / hlađenja u zgradama javnih institucija nakon uvođenja mjera energetske efikasnosti

35%

viškova municije i MIMES-a uništeno zahvaljujući aktivnostima UNDP-a u BiH

1,3 miliona

osoba širom BiH ima bolji pristup javnim uslugama

Šta želimo postići?

U uskoj suradnji sa ostalim UN agencijama, UNDP svoje programe usmjerava prema četiri prioritetne oblasti UNDAF-a, sa ciljem poboljšanja života ljudi u BiH, jačanja napora na ostvarivanju mirnog demokratskog društva i pomaganja BiH da postigne dugoročni održivi razvoj. Konsultacije sa ključnim visokim zvaničnicima vlasti i unutar donatorske zajednice ukazuju na to da će očekivani rezultati programa dati strateški doprinos u pomaganju BiH da ostvari Ciljeve održivog razvoja.

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga je, u svrhu pružanja podrške zemlji na njenom evropskom putu, naš program za period 2015-2019 usmjeren na sljedeće planirane sektorske teme:

  1. Jačanje demokratske uprave, uključujući izgradnju i razvoj kapaciteta vlasti.
  2. Smanjenje socijalnog isključivanja i usklađivanje socijalnih politika sa evropskim standardima i ratificiranim UN-ovim i drugim međunarodnim konvencijama.
  3. Promocija ruralnog i regionalnog razvoja sa naglaskom na socioekonomski oporavak i smanjenje siromaštva.
  4. Unapređenje sigurnosti kroz razoružavanje i reforme sektora sigurnosti, te promocija reforme pravosuđa sa naglaskom na procesuiranje ratnih zločina, tranzicijsku pravdu, pristup pravdi i aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima.
  5. Razvoj i implementacija inicijativa za očuvanje biološke raznolikosti i voda, te za energetsku efikasnost.

 

Ko su donosioci odluka?

UNDP u Bosni i Hercegovini vode rezidentna predstavnica gospođa Steliana Nedera i zamjenik rezidentne predstavnice gospodin Sukhrob Khoshmukhamedov, koji su odgovorni za učinkoviti svakodnevni menadžment UNDP ureda, te su direktno odgovorni za vođenje UNDP programa i operacija kako bi se osigurala usklađenost sa strateškim pravcima djelovanja UNDP-a.

UNDP djeluje u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, putem nadležnih ministarstava, agencija i institucija. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a provode partnerske institucija/organizacije (gdje je to primjereno) uključujući partnere iz institucija vlasti (vlada) i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri programske oblasti koje vode koordinatori sektora: Ruralni i regionalni razvoj, Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje, Pravda i sigurnost, i Energija i okoliš.

Rezultati u 2019. godini

 

1.120 novih radnih mjesta je kreirano

 

A OD 2014. GODINE SU UNAPREĐENI USLOVI ŽIVLJENJA I POVEĆANI PRIHODI ZA

više od 22.300 osoba

22.938 osoba ima bolje uslove

ZAHVALJUJUĆI UVOĐENJU MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI UVEDENIM U

58 nova javna objekta (vrtići, škole, bolnice i javne ustanove)

BOLJI KVALITET I DOSTUPNOST KOMUNALNIH I ADMINISTRATIVNIH USLUGA JE OSIGURAN ZA

478.791 osobu

 

623 porodice su se vratile u svoje domove   

OBNOVLJENE NAKON POPLAVA 2014. GODINE

3.246 osoba je učestvovalo u 102 javna foruma u 136 zajednica

DOPRINOSEĆI IDENTIFIKOVANJU LOKALNIH PRIORITETA. TAKOĐE, POBOLJŠANI SU USLOVI ZA 3.943 OSOBE ZAHVALJUJUĆI GRADNJI KAPACITETA I MOGUĆNOSTIMA UMREŽAVANJA KOJI SE TIČU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA, KULTURE, ZNAKOVNOG JEZIKA I SPREČAVANJA DISKRIMINACIJE ROMA

VIŠE OD 1.310 tona viškova i nestabilne municije je uništeno

UNDP UNDP širom svijeta