Puls ekonomije Bosne i Hercegovine  - platforma za podatke o privredi, mjere ekonomskog oporavka i glas privatnog sektora

Podaci su temelj odlučivanja.

Bez visokokvalitetnih podataka koji pružaju prave informacije o pravim stvarima u pravo vrijeme, osmišljavanje efikasnih politika je gotovo nemoguće. Podaci o društveno-ekonomskim učincima pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, uključujući i stanje privatnog sektora, gotovo da ne postoje ili su veoma fragmentirani, ili nisu javno dostupni. I kada su dostupni, podaci se često prezentiraju na opširan i rigidan način, koji zahtijeva mnogo vremena za čitanje, što odvraća korisnike od uključivanja u informirane javne rasprave i provođenje analiza utemeljenih na činjenicama i otežava donosiocima odluka da procijene pravu vrijednost informacije.

Poboljšan pristup podacima i analizi podataka uz dobru vizualizaciju mogao bi značajno doprinijeti razumijevanju društveno-ekonomskih utjecaja pandemije, kao i formuliranju mjera odgovora i oporavka privrede koje se temelje na dokazima i koje se bave stvarnim potrebama pogođenih preduzeća u zemlji.

Kako UNDP mjeri puls privrede?

Kako bismo promovisali informisano donošenje odluka i kreiranje oporavka privrede zasnovano na stvarnim, dinamičkim podacima, UNDP u Bosni i Hercegovini radi na uspostavljanju interaktivne internetske platforme pod nazivom Puls ekonomije Bosne i Hercegovine. Vođeni potrebom da za praćenjem situacije u gotovo realnom vremenu tokom i nakon krize, uključivanjem što većeg broja aktera u donošenje odluka i prikupljanje podataka i otvaranjem podataka prema javnosti, "Puls" će biti "skladište" podataka koje prikupimo direktno od privatnog sektora i platforma znanja koja nudi pravovremene, otvorene i kvalitetne informacije o višestrukim aspekatima stanja ekonomije u Bosni i Hercegovini tokom i posle krize.

Šta može ponuditi Puls ekonomije?

Kroz kreiranje "Pulsa ekonomije", digitalnog prostora za prikupljanje i analizu podataka o stanju privrede, sakupljamo mišljenja i trendove u poslovanju većeg broja privrednih subjekata u našoj zemlji.  "Puls" pomaže i u izradi rapidne procjene uticaja pandemije na ekonomiju koju sprovodi UNDP u Bosni i Hercegovini.

Osnovne funkcionalnosti platforme bit će sljedeće:

  • Ključni ekonomski pokazatelji prikazani na interaktivan način
  • Registar svih mjera za odgovor i oporavak privrede koje su donešene na različitim upravnim nivoima u BiH
  • Prostor za javne konsultacije i ko-kreiranje mjera između privatnog sektora i donosilaca odluka
  • Prvi krug ispitivanja stanja privrede

U toku 10 dana mjeseca aprila kontaktirali smo preko 14.000 domaćih kompanija sa molbom da ispune anketu usmjerenu na procjenu uticaja krize uzrokovanje pandemijom na njihovo poslovanje. Na naših 28 pitanja u toku trajanja perioda ispitivanja odgovorilo je 1.022 preduzeća iz cijele zemlje i različitih djelatnosti. Ovdje ćemo predstaviti osnovne rezultate ispitivanja, dok oni ne budu uključeni u platformu "Puls ekonomije".

Puls ekonomije

Slide
Glavna djelatnost
Slide
Da li je kompanija nastavila obavljati redovnu djelatnost u trenutnoj kriznoj situaciji
Slide
Nivo ostvarenog prometa
Slide
Očekivanja - poslovanje u aprilu 2020
Slide
Očekivanja - poslovanje u aprilu 2020
Slide
Očekivanja - poslovanje u naredna 3 mjeseca
Slide
Promjene prodajnih cijena
Slide
Osiguranost narudžbi
Slide
Stanje dotoka sirovina i materijala
Slide
Povezivanje sa nadležnim institucijama
Slide
Korištenje mjera-olakšica
Slide
Sjedište kompanije
Slide
Upravni nivo

Naredni koraci

Kao što vidite, došli smo do velikog broja podataka o stanju privrede u Bosni i Hercegovini. Šta je iduće?

  • detaljna ekonomska analiza podataka prikupljenih kroz prvo istraživanje
  • kreiranje platforme "Puls ekonomije" na kojoj će podaci biti interaktivno prikazani
  • provođenje još najmanje dva kruga istraživanja sa privatnim sektorom da bi se utvrdili trendovi i tendencije oporavka
Icon of SDG 01 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 13 Icon of SDG 17

UNDP UNDP širom svijeta