Blog


Pričajmo o jednakosti: Više od prava na sudjelovanje u odlučivanju

Ove godine, pošto ćemo 18. septembra prvi put obilježiti Međunarodni dan jednakih plata, trebali bismo imati na umu da ovo nije proslava, ne radi se samo o razlici u platama. Radi se o poruci urezanoj…  


Pouke iz pandemije

COVID-19 je i virus istine. Na tragičan način otkrio je slabosti globalnog i nacionalnih poredaka, koje se ispoljavaju u slabostima zdravstvenog, političkog, ekonomskog, socijalnog i financijskog…  


Zajedničko ulaganje GCF-a i GEF-a kako bi se ublažile klimatske promjene u Bosni i Hercegovini

Blog John O’Brien-a, regionalnog tehničkog savjetnika, i Siniše Rodića, programskog menadžera za klimatske promjene, o saradnji GCF-a i GEF-a kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena u…  


covIDEJA 2020 – Priča jednog „ideathona“ sa preko 100 ideja za bolje danas i sutra!

Da pojedinci mogu da mijenjaju stvari na bolje, dokaz je i šest pobjedničkih ideja „ideathona“ covIDEJA 2020  

UNDP UNDP širom svijeta