--- Image caption ---

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se “Javni poziv za preduzeća iz Bosne i Hercegovine za učešće u specijalističkom treningu za pristup finansijskim sredstvima kroz EU COSME program”.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) je program EU-a za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za period 2014.–2020. godina, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 milijarde EUR. Od februara 2017. godine, MSP-ovi iz BiH imaju mogućnost pristupa COSME sredstvima i povezivanja sa potencijalnim partnerima u EU.

Ciljevi ovog javnog poziva, odnosno COSME trening programa, uključuju:

·         Jačanje kapaciteta preduzeća iz BiH u kontekstu pripreme aplikacija za sredstva COSME programa;

·         Podizanje svijesti o značaju EU fondova za razvoj privatnog sektora u BiH, kao i razvojnim mogućnostima koja se nude u okviru istih.

Podnosiocima prijava u okviru ovog poziva na raspolaganju je učešće u specijalističkom modularnom šestodnevnom COSME trening programu. Po završetku trening programa bit će odabrana 3 preduzeća koja će dobiti tehničku podršku kako bi razvili svoje projektne prijedloge i podnijeli ih u sklopu COSME poziva.

U sklopu prijava na ovaj javni poziv, svi podnosioci prijava moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjene i potpisane prijavne obrasce;

2. Biografiju sa navedenim opisom profesionalnog iskustva i nivoa poznavanja engleskog jezika sukladno CEFR klasifikaciji.

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), podnose se elektronskim putem e-maila registry.ba@undp.org sa navedenim naslovom: „Projekat LID: Prijava za učešće u COSME trening programu za preduzeća“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. septembar 2018. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte na registry.ba@undp.org sa jasno navedenim nazivom javnog poziva u naslovu e-maila.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

Explore more

No content found

No content found

No content found

No content found

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno