Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, Nj.E. Hani bin Abdullah Mominah, zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Sukhrob Khoshmukhamedov i komandant EUFOR-a BiH, general-major Martin Dorfer posjetili su u srijedu, 28. novembra 2018. godine, lokaciju skladištenje municije „Krupa“ u Hadžićima. Posjeti je, ispred Ministarstva odbrane, prisustvovao pomoćnik ministrice odbrane BiH Borislav Jezeraškić.

Posjeta je organizovana u sklopu projekta „EXPLODE+“ kako bi se stekao uvid u progres infrastrukturnih radova koji se provode na navedenoj lokaciji s ciljem unaprijeđenja uslova skladištenja sredstava te uslova rada osoblja Oružanih snaga BiH. Na lokaciji je predviđena obnova sedam objekata za skladištenje municije, zatim administrativnih zgrada, kao i putne komunikacije, a čije je renoviranje finansirala Kraljevina Saudijske Arabije.

Unaprijeđenje standarda na lokaciji skladištenja municije „Krupa“ se provodi u skladu s planom Ministarstva odbrane BiH prema kojem „Krupa“ treba da bude ogledna lokacija na osnovu koje će usvojeni standardi biti primijenjeni i na druge lokacije skladištenja municije i naoružanja. Infrastrukturni radovi na ovoj lokaciji, kao i na lokacijama „Kula“ u Mrkonjić Gradu i „Teufik Buza Tufo“ u Visokom su finansirani od strane Kraljevine Saudijske Arabije u ukupnom iznosu od USD 2.952.852.

„Vrlo sam zadovoljan onim što sam vidio. Kraljevina Saudijska Arabija nastavlja da pruža podršku prijateljskoj zemlji Bosni i Hercegovini tamo gdje to potrebno, te smo zbog toga jako sretni. U ovom slučaju naš doprinos ide ka podizanju sigurnosnih standarda i uslova skladištenja municije te naoružanja na cijeloj teritoriji BiH, u čemu mi vidimo korist za Ministarstvo odbrane BiH, ali i za sve građane BiH. Nadam se da ćemo do polovine slijedeće godine moći se vratiti na lokaciju i vidjeti završene objekte koji će u buduće služiti potrebama Oružanih snaga BiH“ kazao je Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, Nj.E. Hani bin Abdullah Mominah.

„UNDP BiH kontinuirano i posvećeno radi na ispunjenju ciljeva koji su predviđeni Glavnim planom za oružja i municiju Ministarstva odbrane BiH. Ovaj plan, koji se koordinira u bliskoj saradnji između Ministarstva odbrane BiH, EUFOR BiH, UNDP te ostalih partnera, omogućava efikasno korištenje donatorskih sredstava čime se pruža direktna podrška uspostavi održivog sistema upravljanja zalihama municije. Osnovni preduslovi za to su uklanjanje nestabilnih količina municije, te unaprijeđenje sigurnosnih standarda i uslova rada na lokacijama skladištenja, čime se direktno povećava sigurnost lokalnih zajednica u neposrednoj blizini“ kazao je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov.

Projekat „EXPLODE+“, kao multidonorsku platformu, provode Ministarstvo odbrane BiH i UNDP,  uz podršku Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Holandije, Kraljevine Norveške, Sjedinjenih Američkih Država, Kraljevine Saudijske Arabije i EUFOR-a. Projekat EXPLODE+ je nastavak projekta EXPLODE kojeg je finansirala Evropska Unija od 2013. godine.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno