UNDP BiH, osnovna škola Krekovi, Nevesinje

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici Vlada Švicarske i Švedske, Rezidentna predstavnica UNDP-a, te predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS-a, Brčko distrikta BiH i Saveza opština/općina i gradova FBiH/RS, posjetili su općinu Jablanica i opštinu Nevesinje.

Delegaciju je predvodio tim UNDP BiH Mjesne zajednice, a predstavnici su se upoznali sa postignutim rezultatima projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH (MZ)“  i tekućim aktivnostima, koji ima za cilj da poboljša kvalitet života 300.000 ljudi u BiH. U projektu MZ učestvuje 136 mjesnih zajednica i 24 jedinice lokalne samouprave širom BiH.

U Jablanici, MZ Ostrožac u područnoj osnovnoj školi domaćini su bili Načelnik Općine Salem Dedić, predsjednik Savjeta MZ Ostrožac Derviš Gabela i direktor JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Edin Idrizović. U okviru MZ projekta, urađena je rekonstrukcija školskog dvorišta sa ugradnjom video nadzora za bolju sigurnost učenika u ovoj školi.

U nastavku posjete, menadžer Društvenog centra na Gornjoj koloniji, Samir Sarajlić je dočekao delegaciju, a zatim su u ovim prostorijama prezentirane aktivnosti Planinarskog društva „Prenj-Glogošnica“, te Omladinskog kluba „Pod istim suncem“.  Predsjednik Planinarskog društva Naid Keskin prezentirao je aktivnosti „Škola planinarstva“ koje su na području MZ Glogošnica realizirane i u kojem je za 6 mjeseci učešće uzelo 37 novih polaznika. Predsjednik Omladinskog kluba „Pod istim suncem“, Haris Halilhodžić je prenio iskustva o zajedničkoj saradnji ovog kluba sa MZ Doljani, MZ Slatina, MZ Ostrožac i MZ Jablanica 2.

Društveni centar na Gornjoj koloniji smješten je u zgradi socijalnog stanovanja koji je opremljen u okviru projekta Mjesne zajednice, a dodatno je izgrađeno i dječije igralište, dok je Omladinski klub „Pod istim suncem" u saradnji sa MZ Jablanica 2 uspostavio i Dnevni centar za djecu ove mjesne zajednice.

Delegacija je posjetila i MZ Donja Jablanica, gdje su se susreli sa predstavnicima ove MZ i Udruženja žena „Most”. U ovoj MZ, urađena je rekonstrukcija prostorija MZ Donja Jablanica, te su odžani kursevi šivenja i osnaživanje žena liderica.

UNDP BiH, predstavnici radne posjete u Jablanici

 

U Opštini Nevesinje, delegaciju je dočekao Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović koji je tokom radne posjete delegacije istakao prioritete ove opštine, a to su afirmacija života na selu i zaustavljanje odlaska mladih, te dodao da ova opština planira uređenje gradskog jezgra u budućnosti.

Delegacija je zatim posjetila i Udruženje Multiple Skleroze regije „Istočna Hercegovina”. U ime udruženja delegaciju je dočekao Brane Tamindžija, koji je predstavio aktivnosti projekta “Slađi život za osobe sa invaliditetom” koje sadrže društvenu komponentu projekta, a čija ideja je osvojila 2. mjesto tokom ciklusa Start-up dana #Kreni zajednica u Ljubuškom.

U okviru projekta je i adaptirana područna škola u Krekovima čije radove je sufinansirala i opština Nevesinje. U školi su predstavnici radne posjete srdačno dočekani od učenika, učiteljica i učitelja škole, te predstavnika ove Mjesne zajednice.

Delegacija je također posjetila MZ Bijenja, gdje su realizovane aktivnosti projekta “Izvor života sigurnost i valorizacija” čije aktivnosti je prezentirao Nenad Vulić, predstavnik ove mjesne zajednice.

Radna posjeta delegacije je završila sastankom Projektnog odbora u Društvenom centru, u zgradi opštine Nevesinje.

UNDP BiH, Marie Bergstrom, Direktorica Švedske agencije za međunarodnu suradnju u BiH i Dimka Stantchev, Švicarska agencija za razvoj i saradnju

 

Zajednički projekat Vlada Švedske i Švicarske „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da potakne veći angažman građana u opštinskom/općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga, te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva. Projekat provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno