Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. - 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 7. do 13. februara 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

Pitanje

Odgovor

1

Da li mogu da konkurišem kao fizičko lice za proizvodnju mesa i mlijeka? Htio bih da uložim u izgradnju objekta za proizvodnju tovnih bikova i krava muzara.

Kao fizičko lice možete se prijaviti ako budete ispunili i opće kriterije koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji su fizička lica, kako je navedeno u tački 2.7.1. Smjernica javnog poziva.
Svaki podnosilac prijave ima pravo da se javi samo na jedan pod-sektor kako je navedeno u tački 2.7.1. Opći kriteriji koji važe za sve podnosioce prijava.

2

Bavimo se proizvodnjom meda i pčelinjih proizvoda. Imamo pokretne i stacionirane pčelinjake cca 250-300 LR košnica.
Interesuje me da li je ovaj vid proizvodnje slučajno izostavljen iz ovog Javnog poziva ili ne podliježemo istom.

Pčelarstvo nije prihvatljiv pod-sektor po ovom javnom pozivu, kako je navedeno u tački 2.7.2. Smjernica za podnosioce prijava.

3

U vezi javnog poziva za poljoprivrednike za 2019. godinu da li na poziv mogu aplicirati svi voćari, da li u to spadaju malinari, jer piše na pozivu voćari i oni koji uzgajaju vinovu lozu itd.?

Proizvođači jagodastog voća mogu se prijaviti na javni poziv kako je navedeno u smjernicama u tački 2.7.2., ali moraju imati registrovanu proizvodnju od minimalno 1 ha do maksimalno 15 ha zasada jagodastog voća.

4

Registrovani smo kao pravni subjekt (d.o.o.) u Bosni i Hercegovini od 2014. godine. Bavimo se proizvodnjom i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. Imamo pet stotina kooperanata sa poljoprivrednih gospodarstava, stoga nam je cilj održati postojeću proizvodnju, pa nas interesuje:
- da li je prihvatljiv projekat za podizanje nasada (plantaže) biljke lovor (za proizvodnju lista i eteričnog ulja),

-da li je prihvatljiv projekat za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije (solarni paneli) za korištenje el.energije za vlastitu proizvodnju i prodaju el. energije na distribucijsku mrežu,

- podizanje nasada divljeg šipka, ugradnju vage za kamione, kao i nabavku mehanizacije za preradu.

Ljekovito i aromatično bilje nije prihvatljiv pod-sektor kako je navedeno u tački 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava (prema ciljanim pod-sektorima).


Projekat za proizvodnju energije iz obbnovljivih izvora jeste prihvatljiv ukoliko se koristi za napajanje proizvodnje koja spada u prihvatljive pod-sektore.

Podizanje zasada divljeg šipka nije prihvatljiv pod-sektor po ovom javnom pozivu.

5

Vlasnik sam i odgovorno lice za RPBG. Firma se ne bavi proizvodnjom direktno, nego ima svoje kooperante za BIO proizvodnju maline, a time i važeći certifikat. Šifra djelatnosti je 10.39. i proizvodnju ostvarujemo preko kooperanata uključujući i moje RPBG.

1. Da li se iz projekta može finansirati traktor od cca 50 KS za brdske terene sa priključcima za obradu tla i održavanje i zaštitu malina (plugovi, freze, malčeri, kosilice, utovarivač stajnjaka, prskalice i slično).

2. Da li se iz projekta može finansirati teretno vozilo "C" kategorije-specijalno hladnjača, za prevoz i dostavu malina kako svježih tako i smrznutih.

Pravno lice koje se ne bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i nije upisan u registar poljoprivrednih gazdinstva ne može se prijaviti na javni poziv, kako je navedeno u Smjernica za podnosioce prijava u tački 2.7.1.

Traktor  i teretno vozilo C kategorije nisu prihvatljive investicije, kako je navedeno u listi prihvatljivih investicija u prilogu 5. Smjernica javnog poziva.

6

Da li se ovaj javni poziv odnosi i na one pravne osobe koje su se nedavno osnovale i još nisu vršile nikakva poslovanja, nego se tek namjeravaju baviti proizvodnjom mlijeka?

Da li nabavka koza (matičnog stada) spada u prihvatljive investicije?

Javni poziv se odnosi i na ona pravna lica koja su tek počela ili će se početi baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, ali će se morati registrirati u Registar poljoprivrednih gazdinstva i ispuniti ostale uslove date u smjernicama javnog poziva.
Nabavka stoke ili matičnog stada je neprihvatljiva investicija. Za više informacija o prihvatljivim investicijamapogledajte prilog 5. Lista prihvatljivih investicija u Smjernicama javnog poziva.

7

U pozivu piše da iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi od 97,000 KM do 195,000 KM, bez PDV-a. Da li to znači da se poziv odnosi samo na investicije čija je najmanja ukupna vrijednost 161,666 KM, bez PDV-a? Jer ako najmanji iznos predstavlja 97,000 KM i to predstavlja 60 % vrijednosti investicije dolazi se do tog zaključka. I da li to znači da ako imam ostale potrebne uslove, a želim da ostvarim investiciju ukupne vrijednosti 50,000 KM, da ne mogu aplicirati za vaš projekat?
Zatim me zanima oprema za hlađenje navedena u listi prihvatljivih investicija za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima, pod brojem 1.3.3., koja je sadržana u istom pozivu. Da li se ta oprema može odnositi i na sisteme za hlađenje voćnog kljuka koji fermentiše, tj. na sisteme za fermentaciju voćnih sirovina koji imaju integrisano hlađenje?

Iznos traženih sredstva od projekta ne može biti manji od 97,000 KM ni veći od 195,000 KM, kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva u tački 2.6.  Dodjela finansijskih sredstava kroz javni poziv, iznos bespovratnih sredstava i udio sufinasiranja.
Predložena oprema za hlađenje u prilogu 5. Lista prihvatljivih investicija za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima se odnosi na hlađenje i čuvanje svježih proizvoda, a ne hlađenje prerađenih poljoprivrednih  proizvoda.

8

Da li imate kontakt broj da vas nazovem da porazgovaramo, da vidim da li ja imam pravo na ovu prijavu. Imao sam mlin za proizvodnju brašna T-400 i T-500, zbog premalo posla bio sam prisiljen odjavit obrt prije 2 godine. Sada bi radio jedan objekat oko 200 kvadrata, u njemu bi bila pekara i slastičarna, ali isključivo od domaćih proizvoda od domaćih pšenica sa naših područja, gdje bi mljeo u svom mlinu koji bi ponovo aktiviro, brašno iz mlina u pekaru i slastičarnu.

Da li na taj projekat koji sam zamislio spadam u ovu grupu za prijavu?

Javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu porizvodnju. Polovinom 2019. godine se planira objaviti javni poziv za mjeru podrške preradi. Pratite objave na web stranici UNDP  http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ gdje ćete moći dobiti više informacija.

9

Dostavljen samo popunjen prijavni obrazac (nabavka sadilica rasade na foliju FTM 1, sijačica sitnog sjemena u kontejnere i željezo od 1col za plastenik).

Potpuna prijava se sastoji od prijavnog obrazca, tražene prateće dokumentacije uključujući i poslovni plan. Sadržaj prijave i način dostavljanja je detaljno objašnjeno u Smjernicamam javnog poziva u tački 3. Način podnošenja prijava i njegovo ocjenjivanje.

10

Raspisali ste javni poziv za primarnu proizvodnju -  EU4Business. Pročitala sam kriterijume pa me zanima  ako možete da mi kažete da li će sektor ljekovitog bilja biti podržan u narednim lotovima ili ovaj sektor nećete uopšte podržavati?

U ovom javnom pozivu pod-sektor ljekobilja nije prihvatljiv za finansiranje kroz ovaj projekat. Za drugu i treću mjeru će se sredinom i u jesen 2019. godine definisati prihvatljivi pod-sektori.

11

Interesuje me da li prihvatate projekte koji su ispod naznačene vrijednosti u javnom pozivu? U ovom konkretnom slučaju vrijednost projekta bi okvirno bila 60,000 KM bez PDV-a.

Komercijalno poljoprivredno gazdinstvo se bavi proizvodnjom pilećeg mesa kapaciteta 12 000 brojlera u turnusu. Ciljevi projekta bi bili sljedeći: modernizacija proizvodnje, povećanje produktivnosti, veća energetska efikasnost, povećanje bezbjednosti poslovanja.
Investicija bi se odnosila na izradu novog krova (s obzirom da su na postojećem štetne azbestne ploče), nabavku nove peći za centralno grijanje, nabavka novog agregata, rješavanje otpadnih voda i kišnice, nove elektro instalacije.

Projekt EU4Business neće razmatrati prijave gdje je iznos investicije manji od 161,000 KM (projektno finansiranje minimalno 97,000 KM, a sufinsiranje podnosioca prijave 64,000 KM).  
Vaše predložene investicije uključujući zamjena krova, nabavka peći za centralno grijanje, agregat, rješenje otpadnih voda i kišnice, kao i elektro radovi su prihvatljive investicije u skladu sa tačkom 2.8.2. i prilogom 5. Smjernica javnog poziva.

12

Mi smo poduzeće XXX (ime poznato UNDP-u) koje se bavi uzgojem tovnih goveda.
Već posjedujemo štale određenog kapaciteta, te planiramo proširenje.
U tijeku nam je izrada projektne dokumentacije, te nas zanima moramo li imati građevinsku dozvolu za planirani objekt do datuma slanja dokumentacije 27.03.2019. ili do eventualnog odobrenja projektnoga prijedloga i potpisivanja ugovora.
Odnosno, bi li mogli do 27.03. poslati potvrdu ili zahtjev za izdavanje dozvole kao dokaz, a dozvolu do eventualnog potpisivanja Ugovora?

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva  u:
- tački 2.7.1 Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava da objekat koji je predmet investicije ili u koji će se instalirati planirana oprema posjeduje važeću građevinsku dozvolu izdatu od nadležnih organa u FBiH, RS i BD BiH (dokaz: dostavljena važeća građevinska dozvola);
-  u tački 3.1 Potrebna dokumentacija podnosilac prijave mora dostaviti uz prijavu važeću trajnu ili privremenu građevinsku dozvolu za projekte koji uključuju građevinske radove - ukoliko je relevantno – ovjerena kopija.

Napomena: podnosilac prijave ne može slati potvrdu ili zahtjev za izdavanje građevinske dozvole uz prijavu, a dostaviti  građevinsku dozvolu poslije datuma podnošenja prijave (koji je najkasnije do 27.03.2019). Međutim, preduzeće bi moglo da podnese prijavu za neke druge investicije (npr. opremu) koju će moći iskoristiti u svrhu proširenja kapaciteta.

13

Imam sve uvjete za proizvodnju mesa, štalu od 1500 kvadrata kuću i zemlju. Nabavio bih 1000 ovaca za koje su mi potrebna sredstva. Da li mogu očekivati vašu potporu?

Nabavku stoke nije moguće finansirati od strane projekta, jer ne spada u  prihvatljive investicije navedenih u prilogu 5. Smjernica javnog poziva.

14

Bavim se proizvodnjom proizvoda od vrbovog pruća. 90% izvozim u EU i planiram proširenje kooperantske mreže tj. imam potrebu za radnicima. Da li mogu konkurisati na ovaj poziv?

Proizvodnja proizvoda od vrbovog pruća nije prihvatljiv pod-sektor kako je navedeno u tački 2.7.2. Smjernica javnog poziva.

15

Bavim se poljoprivredom i imam registrirano gazdinstvo vec 3 godine. Zanima me kako dolazim do bespovratnih sredstava kad obezbijedimo 40% novčanih sredstava. I šta nam je garancija da ćemo dobiti bespovratna sredstva.

Ako ispunjavate sve uslove i kriterije navedene u Smjernicama možeti se prijaviti na javni poziv. S obzirom da je u pitanju konkurentni  javni poziv na koji se mogu prijaviti sva gazdinstva iz Bosne i Hercegovine, niko vam ne može garantovati da će vaš projekat  biti odabran za dodjelu bespovratnih sredstava. Predložili bismo Vam da podnesete što je moguće kvalitetniju prijavu jer je to jedini način da istu uzmemo u razmatranje.

16

Da li može da se aplicira za nabavku mašina?

Niste naveli koju mašinu želite nabaviti. U prilogu 5. Smjernica javnog poziva se nalazi lista prihvatljivih investicija po pod-sektorima, pa pogledajte da li se mašina koju imate namjeru nabaviti nalazi na listi. Ukoliko se ne nalazi, ista nije prihvatljiva za finansiranje od strane projekta EU4Business.

17

Na Vašem sajtu sam čitao pravilnik o ostvarivanju podsticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Pošto je minimalan iznos za konkurisanje, kako sam razumio, 97,000 KM da li mi kao manja poljoprivredna gazdinstva koja u vrijednost od 40% ne možemo investirati više od 5-10,000 KM imamo pravo da konkurišemo za ovaj projekat?

Naši poljoprivrednici su većinom siromašni i nisu u mogućnosti da velika sredstva investiraju.

Iznos od 97,000 KM je minimalni iznos koji je predmet finansiranja od strane projekta. Nije moguće podnijeti prijavu koja se odnosi na manji iznos bespovratnih sredstva od minimalno  definisanog u Smjernicama javnog poziva.

18

Obraćam Vam se u vezi Javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima. Zanima me da li se na isti mogu prijaviti  i proizvođači gljiva kao poljoprivredno gazdinstvo ili kao pravno lice?

Pod-sektor proizvodnje gljiva nije prihvatljiv pod-sektor. Podnosioci prijave iz ovog pod-sektora se ne mogu prijaviti na javni poziv. Prihvatljivi pod-sektori su definisani u tački 2.7.2. Smjernica javnog poziva.

19

 Da li se bespovratna sredstva odnose i na pčelarstvo?

Naime, ja bih htio prijaviti kao fizičko lice svoj projekat vezan za pčelarstvo, da li mogu to uraditi?

Pčelarstvo nije prihvatljiv pod-sektor po ovom javnom pozivu.

20

 Ja se bavim proizvodnjom i preradom voća na svom gazdinstvu. Sada bih htio da unaprijedim preradu, tj.  da izgradim objekat za destilaciju voćnih rakija. Da li moja djelatnost spada u ovaj poziv i ako ne, da li će biti nešto u narednom periodu?

Javni poziv za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima se odnosi isključivo za primarnu proizvodnju. Sredinom 2019. godine će biti objavljen javni poziv za mjeru podrške preradi.

21

Molim vas za informaciju vezano za Projekat ''Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije EU4Business".

Naime, u dijelu '' Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji spadaju u kategoriju obrta/poduzetnika, preduzeća ili zadruga'' stoji da na javni poziv mogu aplicirati samo preduzeća sa godišnjim prihodom manjim od 5 miliona KM.

Je li ovo eliminacioni kriterij? Naša firma ima preko 600 zaposlenih, tako da mi uveliko premašujemo ovu cifru.

U posebnim općim kriterijima u tački 2.7.1. koji se odnose na obrt-preduzetnik, preduzeće i zadruga za bespovratna sredstva se mogu prijaviti samo subjekti iz pomenute kategorije koji imaju manji godišnji prihod od 5 miliona KM u 2018. godini. Ukoliko firma ima veći godišnji prihod od navedenog to će rezultirati isključenjem predloženog investicionog projekta iz daljnjeg ocjenjivanja. 

22

Registrovan sam kao fizičko lice tj. poljoprivredno gazdinstvo. Zanima me šta znači termin 60 posto "sufinansiranje kroz mjere podrške" i na šta se konkretno misli, da li su to računi itd.?

60% sufinansiranja ili finansiranje od projekta je udio sredstava koji će projekat EU4Business dodijeliti korisniku u slučaju ako je odabran za finansiranje. U tački 2.6. je navedeno da bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97,000 KM do maksimalno 195,000 KM (bez PDV-a). Ovaj iznos predstavlja udio EU4Business projekta u finansiranju (60%).

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške).

23

Da li zemljište na kojem želimo graditi npr. plastenik, mora biti u vlasništvu firme ili je dovoljno da ima ugovor na duži vremenski period (5-10 godina)?

Možete se  prijaviti samo sa površinama zemljišta koje je uvedeno u registar gazdinstva. Možete na osnovu ugovora o zakupu prijaviti zakupljeno zemljište i tim ažurirati podatke vašeg gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstva. Kao što je navedeno u Smjernicama javnog poziva u tački 2.7.1. objekat ili zemljište na kojem će se investicija realizovati je u vlasništvu podnosioca prijave ili podnosilac prijave posjeduje koncesiju ili ugovor o korištenju od najmanje 10 godina.

24

Imam poljoprivredno gazdinstvo i bavim se voćarstvom. Da bih mogao da uspješno sve to obavljam potrebna mi je pomoć. Potrebna mi je sušara i prskalica za voće. Kako bih mogao to da dobijem, ako je moguće? Pod kojim uslovima?

 

Javni poziv se odnosi samo na primarnu proizvodnju. Prskalica je prihvatljiva investicija, a sušara za voće nije prihvatljiva investicija u skladu sa prilogom 5. Smjernica javnog poziva. Pored toga,  sušara pripada mjeri podrške prerade i marketinga, koja se planira objaviti sredinom 2019. godine.

25

Ciljani pod sektor proizvodnja mesa: Potencijalni korisnik želi da konkuriše u pod- sektoru proizvodnje mesa za koje ispunjava sve uslove, ali ima proizvodnju žitarica veću od 100 ha.

Da li potencijalni korisnik zadovoljava posebne kriterije prihvatljivosti u pod sektoru proizvodnja mesa? 

 

Podnosilac prijave može podnijeti prijavu samo na jedan pod-sektor gdje treba ispuniti opće i posebne kriterije, kao i ostale uslove koji su navedeni u Smjernicamam javnog poziva. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava su podijeljeni po pod-sektorima u kojim podnosioci prijave djeluju te se smatraju eliminacionim kriterijima. Ako ispunjavate kriterije u pod-sektoru proizvodnje mesa možeti podnijeti prijavu koja se odnosi na pomenuti pod-sektor i neće biti eliminacioni kriterij zasadi žitarica veći od 100 ha, jer kao što je navedeno vaša prijava se odnosi na proizvodnju mesa.

 

26

Prisustvovao sam informativnom sastanku koji ste organizovali u okviru mjera podrške poljoprivrednim gazdinstvima.

Imam jednu nedoumicu, odnosno pitanje kada je u pitanju voćarska proizvodnja.

Kada se misli o ograničenju površine zasada voća od minimalno 1ha, da li se moze aplicirati u situaciji kada se posjeduje vise od jednog ha jagodastog voća ali su u pitanju dvije kulture, odnosno voćne vrste?

Naime, radi se o tome da posjedujem 0,6ha ribizle i 0,6ha aronije. Pojedinacno po vrstama ne ispunjavam kriterije za aplikaciju, ali ako se u obzir uzme cjelokupna površina pod ove dvije kulture, u tom slučaju ispunjavam taj kriteriji.

Kao što je navedeno u tački 2.7.2. podnesena prijava će biti uzeta u obzir ukoliko podnosilac prijave posjeduje na svoje ime od minimalno 1 ha do maksimalno 15 ha zasada jagodastog voća i vi možete aplicirati, jer se uzima u obzir cjelokupna površina zasada jagodičastog voća, bez obzira na broj kultura.

27

Da li je moguće aplicirati na javni poziv za kupovinu izgrađenog skladišnog prostora za žitarice?

Kupovina objekata se ne može finansirati putem ovog javnog poziva. Izgradnja silosa i nabavka prateće opreme su prihvatljiva investicija u skladu sa prilogom 5. Smjernica javnog poziv, pod-sektor žitarica i uljarica.

28

 

Da li je uz prijavu na javni poziv obavezno priložiti prilog 2a Poslovni plan tabele u Excelu ili je dovoljno samo priložiti prilog 2 sa popunjenim obrascima i tabelama?

Uz prijavu treba priložiti opisni plan i tabelu u Excelu, kao i ostala dokumenta kako je navedeno u tački 3.1. Potrebna dokumentacija.

29

Da li je moguće aplicirati na javni poziv za kupovinu izgrađenog skladisnog prostora za žitarice?

Kupovina zemljišta i izgrađenih objekata nisu prihvatljivi troškovi i investicije u skladu sa tačkom 2.8.3. Smjernica javnog poziva i sa tom investicijom se ne možete prijaviti na javni poziv.

30

U namjeri sam da u skorije vrijeme podignem višegodisnji zasad oraha na parceli u okolini Bijeljine.

Radi se o parceli za početak veličine 1 hektar. Ja sam vlasnik parcele.

Planiram nabaviti opremu i izvršiti radove:

-tokom ljeta 2018. pripremiti parcelu, duboko oranje, podrivanje zemljišta, analizu zemljista, đubrenje, hemijski tretmani itd.

-izvršiti nabavku certifikovane sorte sadnica oraha, gdje očekujem stručnu podršku od prodavca sadnica tokom jeseni 2019.,

-izvršiti sađenje sadnica po upustvu i planu koji bi obezbedio,

-izvršiti  početne hemijske tretmane, te orezivanje tek zasađenih sadnica,

-nabaviti sistem za zalijevanje, na parceli imam izvor vode tj. bunar koji bi eventualno produbio i prilagodio,

-ograditi parcelu u cilju zaštite od životinja i neovlaštenog pristupa,

-nabaviti nekoliko mašina za obradu međurednog prostora, tačnije košenje, frezanje.

-nabaviti prskalicu za hemijski tretman voćki,

-nabaviti eventualno i mašinu za kasnije mašinsko orezivanje stabala.

Na koji način mogu da ostvarim učešće u pomenutom programu?

U skladu sa tačkom 2.7.2. Smjernica javnog poziva morate imati u registru prilikom podnošenje prijave od minimalno 2 ha do 100 ha zasada voća (trenutno stanje). Vi ste naveli u vašem pitanju da tek u jesen 2019. planirate zasaditi orah, samim tim Vi ne ispunjavate kriterije za prijavu na ovaj javni poziv.

31

Može li jedinica lokalne samouprave aplicirati ? Ako može, na koji način?

 

Jednice lokalne samouprave ne mogu se prijaviti na javni poziv za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima. Jedinice lokalne samouprave će imati priliku da učestvujuu planiranoj mjeri koja se odnosi na investicije u provedbi lokalnih razvojnih strategija u partnerstvu sa socioekonomskim akterima u ruralnim područjima, koja se planira objaviti u jesen 2019. godine.

 

32

 Kako mogu dobiti potrebnu aplikaciju za tov junadi, jer  imam stoke, štalu drvenu, zemlja je tek prevedena, imam i farmu otvorenu prije 2 . godine i plaćam sebi sve doprinose. Mogu li se dobiti upute? 

 

Smjernice za podnosioce prijave javnog poziva možete naći na na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/. Možete i prisustvovati info sesijama čiji je raspored objavljen na istim internet stranicama.

 

33

 

Željela bih da vam postavim dva pitanja za koja vas molim da odgovorite.

1. Jedan od potencijalnih aplikanata ima registrovano preduzeće kao DOO, bavi se otkupom, ali i zasadom jagodičastog voća. Trenutno ima više od 1 ha zasađenog jagodičastog voća, jedan dio na vlastitom i jedan dio na zakupljenoj zemljišnoj površini. Ove zasađene površine trenutno nisu registrovane u poljoprivrednom registru. Da li klijent može da se prijavi na ovaj Javni poziv, ukoliko bi ove navedene zasađene površine jagodičastog voća sada do kraja februara 2019. godine registrovao u poljoprivrednom registru. Da li je to prihvatljivo kako bih mogla klijenta informisati da li moze aplicirati ili ne.

2. Na predavanjima koja su bila organizovana u Sarajevu, rekli ste da troškovi izrade projekta - poslovnog plana se takodje mogu uvrstiti kao prihvatljiv trošak u ovom javnom pozivu (ova informacija je data prije objavljenog javnog poziva). Međutim u objavljenom javnom pozivu vidim da nije predviđeno kao prihvatljiv trošak jer se samo spominje savjetovanje i nadzor kod proizvodnje, tehnološkog procesa proizvodnje, nadzor kod gradnje, savjetodavne usluge kod upravljanja farmom i sl.

Možda nesto pogrešno tumačim, ali ako mi možete odgovoriti da li i izrada poslovnog plana, a kasnije i monitoring su takođe uvršteni kao prihvatljiv trošak investicije.

1. Ako podnosilac prijave bude ažurirao podatke i imao u  registru gazdinstva (trenutno stanje) prijavljeno od minimalo 1 ha do 15 ha jagodičastog voća u registru gazdinstva u trenutku podnošenja prijave može se prijaviti na javni poziv.

2. Troškovi koji će nastati prije potpisivanja ugovora nisu prihvatljivi uključujući i troškove izrade poslovnog plana i pripreme prijava.  Kada smo održali radionicu savjetodavcima i konsultantima na temu pripreme prijave i izrade poslovnog plana još nije bila usvojena konačna verzija Smjernica javnog poziva.  Također troškovi monitoringa nisu prihvatljivi, jer je projektno osoblje odgovorno za praćenje i nadgledanje realizacija investicija.

 

34

Imam registriran obrt već 3 godine. Bavimo se proizvodnjom mlijeka i trenutno imamo 30 grla, cilj nam je kroz naredne dvije godine povećati do 50 grla, i izgraditi novu štalu sa kompostnim ležištima i zbog posebne lokacije i prirodnog okruženja farme, pokrenuti preradu mlijeka na farmi te uključenje turističke ponude kao što je noćenje, degustacijska sala za degustaciju mliječnih proizvoda, trgovina u sklopu farme. Imamo skoro svu potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju i posjedujemo 12ha vlastitog zemljišta. Projekt za štalu s kompostom i siranu bih dovršio uz pomoć  uposlenika poljoprivrednog zavoda Slovenije.

Zanima me Vaše mišljenje o takvom projektu, čija bi ukupna vrijednost bila oko 300.000KM, (svoj dio bi obezbjedili kreditnom linijom) i mogućnostima implementacije istog.

Na osnovu dostavljenih informacija, predloženi projekat proširenja farme se djelomično može finanisirati kroz ovaj javni poziv (izgradnja štale i nabavka opreme).

Projekti iz sektora turizma nisu prihvatljivi. Za sektor turizma obratiti se Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ili pratite njihove javne pozive na internet stranici  https://eu4business.ba/ za oblast turizma. Za preradu možete pratiti drugu mjeru podrške za preradu i marketing,  koja se planira objaviti sredinom 2019. godine.

 

35

Da li se ovaj poziv odnosi i na drzanje pčela tj. ja bih izrazio interes da učestvujem u ovom javnom pozivu zbog proširenja pčelinjih zajednica/društava, te takođe proširenje (zaokruženje) proizvodnje svih pčelinjih proizvoda.

I da li se projekat šalje na ovu adresu ?

 

 

Pčelarstvo nije prihvatljiv pod-sektor u skladu sa tačkom 2.7.2. Smjernica javnog poziva.

Prijave se šalju u skladu sa smjernicama iz tačke 3.2. Način dostave prijave.

 

36

Bio sam prisutan na prezentaciji Vašeg projekta, i kako je prezentovano, u bodovnom smislu prednost imaju mlađi od 40 godina i žene. Te dvije kategorije nose 40 bodova.

Pitanje: po kojem osnovu će se određivati prisustvo mladih i žena u preduzećima, zadrugama ili firmama, gdje trenutno radi više osoba.

Mislim da nije uredu da se gleda prema odgovornoj osobi, nego na osnovu prosjeka svih zaposlenih lica.

Javni poziv se odnosi na podršku poljoprivrednim gazdinstvima gdje se mogu fizička i pravna lica prijaviti. Kako je navedeno u tački 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivost podnosilaca prijave: podnosilac prijave je isključivo nosilac poljoprivrednog gazdinstva; a u slučaju pravnog lica nosilac gazdinstva je lice koje je ovlašteno da  podnese zahtjev i registrira gazdinstvo u Registar poljoprivrednih gazdinstva. S tim u vezi, bodovanje koje se odnosi na spol, starosnu dob i invaliditet isključivo se odnosi na nosioca gazdinstva kako stoji u registru gazdinstava.

 

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 4. do 6. februara 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

Da li objekat kapaciteta 25 grla sa građevinskom dozvolom podliježe projektu sufinansiranja, ako taj postojeći objekat produžim i proširim kapacitet za još 25 grla? Da li za proširenje trebam dobiti građevinsku dozvolu da bi bili prihvatljivi troškovi?

Za svaku izgradnju objekata  uključujući  građenje, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, odnosno adaptaciju objekata u skladu sa relevantnim zakonima kojim se uređuje planiranje i izgradnja, potrebna je građevinska dozvola da bi se  prijava uzela u razmatranje u sklopu ovog javnog poziva.

2

Da li su prihvatljivi troškovi ako finansiram (40%), odnosno uvezem 20 visoko steonih junica?

Nabavka stoke je neprihvatljiv trošak i nije predmet finansiranja od strane projekta EU4Business. Samo finansiranje stavki iz liste prihvatljivih troškova i investicija spomenutih u tački 2.8.2. i u prilogu 5 ovog javnog poziva se mogu finansirati putem ovog javnog poziva.

3

Ako napravim objekat poluotvorenog tipa za mašine i smještaj hrane da li objekat mora posjedovati građevinsku dozvolu?

Ukoliko relevantni zakoni propisuju  posjedovanje građevinske dozvole za navedeni tip objekta, onda podnosilac prijave mora postupiti u skladu sa zakonom. Možete se obratiti službenim organima na predmetnom lokalitetu radi daljnih pojašnjenja (Odjel za urbanizan i sl.)

4

Da li je moguće aplicirati za kupovinu zemljišta?

Nije moguće prijaviti projekat za kupovinu zemljišta. Kupovina zemljišta spada među neprihvatljive troškove ili investicije, kako je navedeno u tački 2.8.3 ovog javnog poziva. Pogledajte listu prihvatljivih investicija u prilogu 5 ovog javnog poziva.

5

Da li je moguće aplicirati za nabavku dodatnih grla stoke?

Kupovina stoke ne spada u prihvatljive investicije. Pogledajte listu prihvatljivih investicija u prilogu 5 ovog javnog poziva.

6

Da li imate neku kontakt osobu s kojom bih mogao obaviti razgovor na području Mostara da nam dodatno pojasni neke stvari vezano za javni poziv.

Info sesija u Mostaru će se održati 20. februara 2019. godine. Detalji o adresi održavanja će biti objavljeni na web stranici UNDP  http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

7

Iznos sufinanciranja od strane UNDP-a je naveden u rasponu od 97,000 - 195,000 KM. Da li to znači da neće biti odobravani projekti koji zahtjevaju iznos sufinanciranja niži od 97,000 KM?

Projekta EU4Business neće razmatrati prijave koje zahtijevaju iznos sufinansiranja manji od 97,000 KM.

8

U segmentu proizvodnje mlijeka u listi prihvatljivih investicija za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima navedena su samo dva segmenta 2.1 Izgradnja i 2.2. Oprema, mašine i mehanizacija. Da li to znači da npr. nabavka životinja radi proširenja matičnog stada ili poboljšanja genetike nije predviđena za financiranje iz projektnih sredstava?

Da, nabavka stoke nije uključena u listu prihvatljivih investicija koje su predmet sufinasiranja od strane projekta EU4Business.

9

Imam 25 godina i bavim se tovom junadi. Imam registrovan poljoprivredni obrt na svoje ime već 3 godine. U obrtu imam 20 grla i planiram proširenje proizvodnje i kupovinu mehanizacije, uglavnom je to iz kreditnih sredstava. Ako bih kupio 25-30 grla (znači ukupno da imam 40-50 grla u tovu), traktor i neku mehanizaciju u iznosu od nekih 75,000 KM da li imam pravo aplikacije s tim da bih vjerovatno već sve platio i čekao refundaciju od vas (u slučaju da ispunjavam vaše uvjete). Datum kupovine bi bio unutar vremena prijave.

Traženi iznos sufinasiranja od projekta EU4Business mora biti najmanje 97,000 KM. Pored ovoga, nabavka stoke i traktora nije uključena u listu prihvatljivih troškova te se ne može finanisirati putem ovog javnog poziva. Pogledajte tačku 2.6. Dodjela finansijskih sredstava kroz javni poziv, iznos bespovratnih sredstava i udio sufinansiranja, kao i prilog 5 Lista prihvatljivih investicija.

10

Zanima me pomoć od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede ili ko mi može pomoći za tov junadi ili tov pilića.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)  je objavljen 1. februara 2019. godine na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/, gdje se nalaze sve informacije u vezi procesa podnošenja prijava.

11

Ne mogu preuzeti dokumente za prijavu na konkurs za poljoprivredne projekte.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) je objavljen  na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.  Ukoliko ste pristupili putem telefona na date stranice, moguće da imate poteškoća u preuzimanju dokumenata. Molimo vas da pokušate pristupiti putem računara.

12

Hoce li biti premija za mlijeko za 3 kvartal?

 

Molimo vas da se obratite nadležnom entitetskom ministarstvu za poljoprivredu.

13

Naše poljoprivredno gazdinstvo je planiralo zasad 2 hektara voćnjaka u proljeće ove godine, s tim ako bi konkurisali i prošli druga polovina aprila bi nam bila kasno za sadnju. Da li postoji mogućnost da konkurišemo sa 3 ili 4 hektara voćnog zasada i da jedan dio počnemo sa sadnjom sada odmah nakon slanja dokumentacije za konkurs (krajem februara pošaljemo dokumentaciju i već polovinom marta da počnemo sa sadnjom, a da nam to uđe u program, bitno nam je da iskoristimo vrijeme, a i da ne gubimo godinu dana)? Ukoliko ne bi prošli vaš konkurs mi bi izgubili jednu godinu, a to je puno u voćarskoj proizvodnji. Naša ulaganja po hektaru su oko 11,500 KM i planiramo ako prođemo vaš konkurs da zasadimo do 4 hektara, a ako ne prođemo planiramo do 2 hektara. Podizanje voćnog zasada je limitirano površinom minimalno 2 hektara i ne odnosi se na iznos od 97,000 KM?

 

Minimalni iznos finansiranja od strane projekta EU4Business iznosi 97,000 KM, bez obzira da li imate 2 ha do maksimalno 100 ha voća (što su posebni kriteriji prihvatljivosti kod voćarstva), s time da vaš predloženi projekt mora biti ekonomski opravdan. Pored ovoga, troškovi i investicije koje mogu biti finansirane kroz ovaj javni poziv moraju nastati nakon potpisivanja ugovora, što u opisanoj situaciji neće biti slučaj. Također nabavka sadnica ne spada u listu prihvatljivih investicija.

 

14

Da li projekat može biti nabavka stoke?

Nabavku stoke nije moguće finansirati od strane projekta EU4Business i takva nabavka ne spada u listu prihvatljivih investicija.

15

Imamo problem sa preuzimanjem obrazaca. Da li nam možete poslati na e-mail?

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) je objavljen  na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.  Ukoliko ste pristupili putem telefone na date stranice, moguće da imate poteškoća u preuzimanju dokumenata. Molimo vas da pokušate pristupiti putem računara.

16

Zamolio bih za objašnjenje tačke 2.7.2. Da li se odnosi i na pravna lica (D.O.O)? Da li znači ako neki podnoslac prijave obrađuje 120 hektara voća ili 120 hektara žitarica, da ne može učestvovati u dodjeli projekta?

U tački 2.7.2. su navedeni posebni prihvatljivi  kriteriji za pod-sektore uključujući uzgoja voća. Podnosilac prijave koji pripada pod-sektoru uzgoja voća mora imati prijavljeno u registru od minimalno 2 ha do maksimalno 100 ha i to se odnosi i na pravna lica, obrte/preduzetnike i fizička lica. Drugim riječima, sve prijave koje se odnose na proizvodnju veću od 100 ha, neće biti uzete u obzir.

17

Da li imam pravo apliciranja na ovaj javni poziv kao poduzetnica bez zaposlenih, sama radim (buregdžinica)?

Javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju

18

Molim vas da mi na email dostavite potrebna dokumenta za javni poziv.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) je objavljen na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/, gdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu.

19

Molim Vas da mi odgovorite da li javne ustanove poput nacionalnih parkova mogu da se prijave na poziv kao aplikanti?

Javne ustanove nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

20

Može li se aplicirati ako je iznos opreme manji od 97,000 KM?

Ne može. Minimalni iznos finansiranja od strane projekta EU4Business iznosi 97,000 KM.

21

Da li projekat obuhvata proizvodnju meda i proizvoda od meda?

Proizvodnja meda i proizvoda od meda ne spada među prihvatljive pod-sektore i projekat iz te oblasti ne može biti finansiran putem ovog javnog poziva.

22

Da li mogu da konkurišem na javni poziv za dobijanje jedne manje stolarske mašine, ali da ne dajem učešće?

Javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

23

Vezano za projekte, kako se može poslati dokumentacija i da li se ima pravo izgradnje objekta za bikove?

U mjernicama za podnosioce prijava na javni poziv u tački 3.2. Način dostave prijave je detaljno objašnjeno kako, na koju adresu i na koji način možete dostaviti prijavu. Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4Business
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

Imate pravo podnijeti prijavu za izgradnju objekta za bikove, uz poštivanje svih ostalih kriterija iz ovog javnog poziva.

24

Popunjavajući Vaše obrasce koje sam skinuo na linku koji mi je došao preko e-mail-a, uvidio sam da tabela „Prilog-2.a-Poslovni-plan-tabele“ koja je u Excelu ne radi onako kako bi trebala.

 

Objašnjenje: Prilikom unosa elemenata, brojeva i drugog u kockice predviđene za iste, u daljim stranicama se nista ne mijenja, tipa na „Novčani tok“ ili „Ukupni prihodi“ gdje bi trebalo da obračuna sve troškove ili ulog.

Prilog 2 je postavljen u Excel tabelama bez formula. Svako podnosilac prijava samostalno treba da unese formule u tabele te provjeri njihovu tačnost. Također svaki podnosilac prijava može angažovati i konsultanta koji će im pomoći u izradi poslovnog plana.

25

Šta je potrebno za prijavu za proizvodnju mlijeka?

U Smjernicama za prijavu na javni poziv detaljno je obrazloženo koji su uslovi prijave. Možete prisustovati info sesijama koji će se organizirati u 14 općina i gradova u BiH. Informacija (mjesto, datum i vrijeme održavanja) o planiranim sesijama bit će objavljena na na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

26

Kolika je najmanja vrijednost projekta?

Najmanja vrijednost projekta je 161,000 KM, od toga 60% će finansirati projekat EU4Business, a 40% korisnik. Predmet dodjele bespovratnih sredstava se odnosi isključivo na prihvatljive investicije i troškove.

27

Zainteresovan sam za vaš program. Imam 2 hektara obradive zemlje kraj Drine, dva šume i voćnjaka. Imam objekte preko 500 metara kvadratnih, sa infrastrukturom, vodom, putem itd. Imam tradicionalno iskustvo u gajenju domaćeg povrća i stoke. Molim detaljnije za apliciranje.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) je objavljen na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/, gdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu.

Možete prisustovati i info sesijama koji će se organizirati u 14 općina i gradova u BiH. Informacija (mjesto, datum i vrijeme održavanja) o planiranim  sesijama bit će objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

28

Imam pitanje za ciljani pod sektor proizvodnje mesa, tovljenici svinja: Potencijalni korisnik je pravno lice i trenutno ima 120 rasplodnih krmača i sa projektom izgradnje objekta i nabavke opreme što predstavlja inovaciju na nivou BiH diže proizvodnju na 210 rasplodnih krmača u cilju bavljenja tovom što bi broj tovljenika na godišnjem nivou diglo sa 3000 komada na 5000 komada. Također potencijalni korisnik ima ratarsku proizvodnju na 300 ha zemljišta u koncesiji. Preduzeće ima godišnji promet oko 1 milion KM. Da li potencijalni korisnik zadovoljava posebne kriterije prihvatljivosti u podsektoru proizvodnja mesa?

Prihvatljivi podsektori su proizvodnja mesa (uključujući i tov svinja) i uzgoj žitarica i uljarica.  Posebni kriterij za tov svinja je da na kraju investicije morate imati najmanje 200 tovljenika na svoje ime, a posebni kriterij za žitarice i uljarice da morate imati na stanju prilikom prijave od minimalno 30ha do maksimalno 100 ha žitarica i/ili uljarica. Kako je navedeno u javnom pozivu u tački 2.7.1 podnosilac prijave ima pravo da prijavi investiciju na samo jedan od prihvatljivih sektora.

29

Pročitao sam javni poziv o finansiranju bespovratnih sredstava za podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Nosilac sam poljoprivrednog gazdinstva koje posjeduje 8 hektara obradive površine u vlasništvu i 17 hekara pod zakupom. Trenutno u vlasništvu imam 20 grla (od teladi, bikova pa do krava). Posjedujem svu potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju za obradu zemljišta. U planu imam proširivanje tova junadi (bikova) za oko 30 komada. Na imanju trenutno radimo supruga (1982. godište) i ja (1977. godište) sa svoje dvoje djece. Interesuje me, ako bi prošao konkurs, da li bi po završetku objekta u tih 20 grla koje sam obavezan da imam na svom imenu, mogu da se računaju grla koja su već na imanju ili sam ja obavezan da kupim dodatnih 20 grla?

 

Računa se i broj junadi koji već posjedujete. Međutim morate obratiti pažnju na ekonomsku opravdanost planirane investicije (uključujući vaš i projektni  udio finansiranja) i morate uključiti sve troškove koji su nastali prilikom investicije (prihvatljive i neprihvatljive troškove). Nabavka dodatnih grla se ne može finansirati putem ovog javnog poziva.

 

30

Da li se na javni poziv mogu prijaviti poljoprivredna društva?

Pravna lica (d.o.o., d.d., a.d.), obrti/samostalni preduzetnici i fizička lica se mogu prijaviti na javni poziv, uz ispunjenost ostalih kriterija koja su detaljno navedena u javnom pozivu.

31

Bavimo se uzgojem jagodičastog i koštunjavog voća, odnosno voćnjak je u pitanju koji se bavi gajenjem i prodajom isključivo jabuka. Molimo vas da nam detaljno opišete kako da se prijavimo; poslovni planovi nam nisu jasni šta da navedemo.

Možete prisustovati info sesijama koji će se organizirati u 14 općina i gradova u BiH. Informacija (mjesto, datum i vrijeme održavanja) o planiranim sesijama bit će objavljena na na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

Prilikom info sesije će se objasniti svi aspekti javnog poziva. Što se tiče poslovnog plana, ako nemate iskustva sa izradom sličnih, preporučujemo Vam da se obratite savjetodavcu ili konsultantu koji ima iskustva sa izradom poslovnih planova.

32

Da li je u okviru objavljenog poziva za podršku poljoprivrednim gazdinstvima, moguće aplicirati iz oblasti pčelarstva?

Pčelarstvo nije prihvatljiv pod-sektor po ovom javnom pozivu.

33

Da li se u projekat mogu navesti nedavno realizirane nabavke nove mehanizacije, ili sve u projektu mora biti navedeno po ponudama, to jest sa realizacijom nabavke po završetku natječaja?

Javni poziv za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima  uzima u obzir  isključivo troškove i investicije koje su nastale nakon potpisivanja ugovora, u slučaju da je podnosilac prijave odabran za dodjelu bespovratnih sredstava.

34

Imam površinu zemljišta od 3 hektara i od toga imam 10 % povrsine koju već obrađujem i sadim uglavnom bijeli luk, a nisam prijavljen u registar poljoprivrednih zemljišta. Da li imam šansu da prođem ili nemam?

Zemljište se nalazi u Gacku i iznad 600 mnv. Imam još nekih dobrih preduslova, ali ova dva nemam.

Plan mi je da proizvodim bijeli luk i od njega da pravim šampon za kosu.

Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti samo fizička ili pravna lica koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Napomena: Fizičko lice koje želi da podnese prijavu na ovaj javni poziv mora pokrenuti proces registracije obrta ili preduzeća u toku trajanja javnog poziva te uz prijavu dostaviti i potvrdu od nadležnih službi da je proces registracije pravnog subjekta započet. U slučaju da projekat EU4Business odobri projektni prijedlog, Rješenje o registraciji obrta ili preduzeća treba biti dostavljeno najkasnije 30 dana od dana zvanične obavijesti o odobravanju bespovratne novčane podrške.

35

Bavim se proizvodnjom voća i stolnog grožđa ukupne površine 10 ha i interesuje me proširenje iste, s tim da bi kupio još 1 ha neobradivog zemljišta i priveo ga kulturi. Interesuje me da li vaš projekat finansira ovakav oblik namjenske kupovine zemljišta i da li sufinansirate iste?

Projekat EU4Business ne može finansirati kupovinu zemljišta. Kupovina zemljišta spada među neprihvatljive troškove ili investicije, kako je navedeno u tački 2.8.3 ovog javnog poziva. Pogledajte listu prihvatljivih investicija u prilogu 5 ovog javnog poziva.

36

Zanima me informacija vezano za sufinanciranje i projekte vezano za bavljenje stočarstva konkretno proizvodnja ovčijeg mesa.

Pod-sektor stočarstva, bilo da se radi o proizvodnji mesa ili mlijeka, je prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva. Potrebno je da pročitate smjernice za podnosioce prijava kako bi se upoznali i sa ostalim kriterijima ovog javnog poziva. 

37

Treba mi pomoć, posadio sam maline. Želim da ih proširim ali treba mi finansiranje. Imam 25 godina, trenutno sam nezaposlen. Svaka pomoć bi mi dobro došla pa čak i u mehanizaciji. Želim da se aktivno bavim malinom i da sijem preko 15 duluma maline.

Uzgoj voća i jagodičavog voća je prihvatljiv pod-sektor kako je navedeno u tački 2.7.2. U smjernicama za podnosioce prijava možete pročitati koje uslove morate ispuniti.

38

Imam jedno pitanje i nisam siguran možete li mi vi odgovoriti obzirom da se tiče više različitih sektora, a ne samo primarne proizvodnje. Naime, naša tvrtka ima više segmenata koji će se financirati u projektima EU4Business jer se bavimo i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, prerađujemo proizvode životinjskog podrijetla i izvozno smo orijentirani, a od ove godine planiramo određene aktivnosti i u sektoru turizma pa nas zanima, obzirom da je tajming pojedinih projektnih aktivnosti raspoređen tijekom cijele godine, postoji li ograničenje sudjelovanja u različitim segmentima za jednog poslovnog subjekta, npr. ako bi aplicirali projekat u segmentu poljoprivredne proizvodnje koji bi bio odobren, da li nas to ograničava u sudjelovanju i realizaciji projekata u drugim oblastima ove ili slijedećih godina za koje također imamo interes?

Javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i to na odabrane pod-sektore kako je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijava. U drugoj polovici ove godine se planira objaviti javni poziv za mjeru ulaganja u preradu. Detaljni uslovi te mjere će biti detaljno definisani u smjernicama za potencijalne podnosioce prijava.

Podnošenje prijava na ovaj javni poziv i eventualno dobivanje finansijske podrške Vas neće ograničiti u sljedećim javnim pozivima.

Za sektor turizma i izvozno orijentisane sektore  možete se javiti Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ili pratite njihove javne pozive.

39

Na koju adresu treba poslati prijavu na javni poziv?

U Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv u tački 3.2. Način dostave prijava je detaljno objašnjeno kako, na koju adresu i na koji način možete dostaviti prijavu. Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

40

Zanima me da li je u iznos od 97,000 KM uključeno 40 % mog učešća ili se ono dodaje na taj iznos?

Iznos od 97,000 KM je minimalni iznos koji je predmet finansiranja od strane projekta EU4Business. U ovom slučaju, vaš udio od 40% će iznositi 64,000 KM i on se dodaje na iznos od 97,000KM tako da ukupna investicija iznosi 161,000 KM.

41

Radimo na porodičnom gazdinstvu (selo Gradišće) odnosno farmi namijenjenoj za tov junadi i proizvodnju mlijeka. U tom posjedu od 9 duluma se nalaze dva objekta dužine 33 i širine jedan 10 drugi 13 metara, obrađujemo nekih 15 hektara od kojih 4 hektara sijemo kukuruznu silažu, a ostatak su travne površine, znači možemo pripremiti sijeno i silažu za 15 do 20 krava i njihovu telad koju smo mislili ostavljati u tovu. Imamo svu mehanizaju za obradu zemlje traktore itd.
Planirali smo napraviti izmuzište i napraviti neke prepravke na štalama, prostor između objekata natkriti i samim tim prosiriti,  nabaviti 10 do 15 krava i započeti proizvodnju mlijeka sa dobrim higijenskim uslovima.

U Smjernicama javnog poziva su detaljno opisani uslovi koji potencijalni podnosilac prijave mora ispuniti. Možete prisustovati info sesijama koji će se organizirati u 14 općina i gradova u BiH. Informacija (mjesto, datum i vrijeme održavanja) o planiranim sesijama bit će objavljena na na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

42

Molim Vas za pouzdanu informaciju da li mogu aplicirati na objavljeni javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava u okviru podrške poljoprivrednim gazdinstvima?

Procitala sam uslove za aplikaciju na tom projektu, ispunjavam Vaše osnovne uvjete : ženska osoba, 30 godina starosti, sa invaliditetom.
Međutim, zbunjuje me to što ste u daljnjim uslovima naveli da se projekat odnosi na uzgoj voca i povrca, vinove loze  itd., a moj obrt je registrovan kao djelatnost Uzgoj pčelarstva i ukrasnog, aromatičnog bilja. Tu vrstu djelatnosti sam izabrala zbog najniže osnovice.
Zanima me,  da li će vrsta mog obrta predstavljati problem za apliciranje na ovaj javni poziv, mogu li pristupiti pozivu sa biznis planom?

Pčelarstvo, ljekobilje i aromatično bilje su neprihvatljivi pod-sektori te oni neće biti finansirani putem ovog javnog poziva. Za pokretanje obrta ili generalno podršku poduzetništvu se možete obratiti Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) koja u sklopu ovog projekta podržava slične aktivnosti. Više informacija možete pronaći na https://eu4business.ba/poduzetnistvo/ .

43

Privredno društvo d.o.o. želi modernizacijom i uvođenjem nove tehnologije unaprijediti kvalitet rada.

Planirana je nabavka opreme za proizvodnju vina.

Da li je ova investicija prihvatljiva u okviru Poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima?

Javni poziv se isključivo odnosi na primarnu proizvodnju u odabranima pod-sektorima kako je navedeno u tački 2.7.2. Smjernica za podnošenje prijava.

Javni poziv za preradu će biti objavljen u maju 2019. godine.

44

Mi smo tvrtka koja se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (žitarice, uljarice i proizvodnja sjemena istih) i obrađujemo ukupno 870 hektara poljoprivrednog zemljišta u Odžaku. Od toga 55 hektara je u vlasništvu poljoprivrednika, a ostatak je zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te zakup od fizičkih osoba.
Budući da stalno investiramo u novu opremu i tehnologiju u proizvodnji i primarnoj preradi te u dodatno uređivanje poljoprivrednog zemljišta interesira nas možemo li se prijaviti na natječaj a u svezi ograničenja postavljenih na stranici 9 natječaja (od 30-100ha).

Posebni kriteriji prihvatljivosti za uzgoj žitarica i uljarica su navedeni u tački 2.7.2. Smjernica za prijavu na javni poziv, gdje stoji da podnosilac prijave mora imati minimalno 30 hektara do maksimalno 100 hektara zasada žitarica i/ili uljarica koji su prijavljeni u registru.

Obzirom da se vjerovatno radi o firmi koja ostvaruje značajne prihode, obratite pažnju i na ostale uslove javnog poziva a posebno onaj koji se odnosi na maksimalne ostvarene prihode u 2018. godini (5 miliona KM).

45

Poštovani, unutar javnog poziva ima tekst u kojem je vidljiv dio o sufinanciranju i bankovnoj garanciji (2.6. Dodjela finansijskih sredstava kroz javni poziv, iznos bespovratnih sredstava i udio sufinasiranja): da li se plaća PDV, na koji iznos i tko?!

U slučaju ako ste odabrani za dodjelu bespovratnih sredstva, projekat poslije potpisivanje ugovora će Vam doznačiti tražena sredstva sa PDV-om na osnovu fakture koju ćete dostaviti i bankovne garancije u traženom iznosu sa PDV-om kako je zahtjevano u Smjernicmama javnog poziva u tački 2.6.. Kad budete vršili nabavke, morate prikazati i plaćati iznos koji uključuje PDV.

46

Poljoprivredni sam proizvođač iz okoline Bijeljine, planirao sam ove godine nabavku opreme odnosno, ratarske prskalice i rasturača mineralnog đubriva. Inače se bavim primarnom proizvodnjom žitarica i uljarica. Ponuđena oprema (mehanizacija) koju sam planirao da nabavim košta cca 137,000 KM sa PDV-om. Proizvodnju zasnivam na površini od 139 ha registrovanih u Apif-u (registru poljoprivrednih gazdinstva). Od čega 95 ha pšenice, 17ha uljane repice. 26 ha soje i nešto kukuruza. Pitanja koja bih vam postavio su sljedeća:

Da li se kod ocjenjivanja ponuda isključuje potencijalni korisnik ako ima vise od 100 ha sve ukupno ili se žitarice i uljarice tretiraju odvojeno?

Da li 60 % potencijalnih sredstava mora da iznosi  minimalno 97,500 KM ili može i manje?

Posebni kriteriji prihvatljivosti za uzgoj žitarica i uljarica su navedeni u tački 2.7.2. Smjernica za prijavu na javni poziv, gdje stoji da podnosilac prijave mora imati minimalno 30 hektara do maksimalno 100 hektara zasada žitarica i/ili uljarica koji su prijavljeni u registru.

Minimalni iznos koji je moguće finansirati putem projekta EU4Business je 97,000 KM.

47

Smatra li se prihvatljivom prijava na navedeni javni poziv od strane dva nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva kada imaju suvlasništvo nad zemljištem 1/2 za izgradnju objekata za skladištenje lješnjaka, uključujući i prostore za sortiranje, pakovanje i obilježavanje.
Obrazloženje:
Veličina posjeda na kome se podiže (djelimično već zasađeno oko 8 hektara lješnjaka i u pripremi još oko 12 hektara za jesenju sadnju) zasad lješnjaka je bliže 20 hektara. Ukupna površina je u suvlasništvu noslilaca nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava u dijelu 1/2. U namjeri smo da podnesemo pojedinačne zahtjeve sa istom projektnom dokumentacijom i ostalim dokumentima koji se zahtijevaju.

Kolektivna prijava se ne može uzimati u obzir kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva u tački 2.1.

48

Mi smo poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom  tovnih pilića i proizvodnjom žitarica (kukuruza, pšenice i uljane repice). Interesuje nas za koje se dijelove odnosi vaš projekat podrške konkretno, da li za nabavku novih traktora i mehanizacije, i da li za izgradnu novih objekata ili samo za opremanje postojećih objekata?

Prihvatljive investicije se odnose na: 

i) Izgradnju objekata što podrazumijeva izgradnju, građenje, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, odnosno adaptaciju objekata u skladu sa relevantnim zakonima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.

ii) Nabavka opreme i mehanizacije, osim traktora.

Za detaljne informacije pogledajte tačku 2.8.1. i tačku 2.8.2, kao i prilog 5 u Smjernicama za podnosioce prijava.

49

Da li na ovaj javni poziv mogu da apliciraju pčelinja gazdinstva/obrti/udruženja (s obzirom na to da je i pčelarstvo dio poljoprivrede), koja žele da uvedu inovativna IT rješenja te koja bi izvršila zaposlenje nekoliko ljudi te angažovali spoljne saradnike - IT stručnjake?

 

 

 

Pčelarstvo nije prihvatljiv pod-sektor po ovom javnom pozivu, kako je navedeno u tački 2.7.2. Smjernica za podnosioce prijava.

50

Prema navedenom: "Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica..."

Javni poziv očigledno izuzima uzgajivače gljiva (jestivih pečurki).

Da li je selekcija u podsektorima konačna, odnosno da li je ipak ostavljena mogućnost podsticaja i za bh. gljivare?

Uzgoj gljiva je neprihvatljiv pod-sektor kako je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijava u tački 2.7.2.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno