U Švicarskom gradu Kussnacht am/Rigi u organizaciji BKC Kula, 2. marta 2018. godine održan je jednodnevni Biznis forum bh. dijaspore u Švicarskoj – Kozarac u srcu.

Dogadjaj je podržan kroz Dijaspora za razvoj (D4D) projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Biznis forum je otvorio ambasador BiH u Švicarskoj Konfederaciji Nj.E. Anđelko Grahovac, koji je naglasio značaj uvezivanja privrednika iz BiH i bh. dijaspore u ovoj zemlji, a kao jedan od primjera dobre prakse naveo je primjer regije Kozarca i Prijedora, gdje je bh. dijaspora iz Švicarske jedna od najvažnijih ulagača.

U okviru projekta Dijaspora za razvoj podržano je učešće šest bh. kompanija iz metalnog i drvnog sektora, čiji su predstavnici učestvovali na bilateralnim sastancima sa partnerima iz Švicarske.

Gospodin Ratko Macanović, vlasnik kompanije Grossist d.o.o. iz Prijedora, naveo je tokom posjete, da su posebno realizovani B2B sastanci pružili mogućnost za ostvarivanje poslovnih kontakata sa predstavnicima švicarskih privrednika, te ostvarivanju konkretne saradnje i eventualnih zajedničkih ulaganja na teritoriji BiH u narednom periodu.  

“Cijeneći dosadašnje veliko zalaganje dijaspore za svaki vid podrške Bosni i Hercegovini, cilj nam je da kroz projekat ponudimo više informacija, kvalitetne usluge i pružanje podrške pri planiranju i realizaciji konkretnih investicija”, izjavila je Merima Avdagić, šefica projekta Dijaspora za razvoj.

Naglasila je i važnost prenosa profesionalnih vještina i znanja iz poslovne dijaspore BiH u BiH, te da će projekat pomoći da se realizuju konkretne intervencije.

U sklopu foruma organizovan je i bilateralni sastanak između predstavnika lokalne zajednice Kussnacht am/Rigi i grada Prijedora kojem su prisustvovali i ambasador BiH u Švicarskoj Konfederaciji, te gospodin Zeid Mešić, predstavnik BKC Kula. Sastanak je poslužio za razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice, uspostavljanje inicijalnih kontakata i otvorio mogućnost za ostvarivanje dugoročne saradnje između Grada Prijedora i Opštine Kussnacht am/Rigi.     

Izuzetan je značaj i lokalnih vlasti u procesu jačanja privrede, a projektom se želi ohrabriti dijaspora i jedinice lokalne samouprave da rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica. Konkretne intervencije koje će se realizirati sa lokalnim vlastima i privatnim sektorom u saradnji sa dijasporom, omogućit će otvaranje 400 radnih mjesta i povećan prihod za 300 domaćinstava, 30 kompanija i 150 profesionalaca će imati koristi od prenosa znanja u okviru D4D projekta.  

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno