Vrbas projekt: Unapređenjem sistema reagovanja na poplave do smanjenja šteta

Wed Jan 24 00:00:00 UTC 2018

Radni sastanak u Opštini Laktaši

U 13* opština sliva rijeke Vrbas pokrenuta je revizija planova reagovanja na poplave i obuka osoblja sa ciljem smanjenja šteta i ublažavanja negativnog uticaja poplava na stanovništvo i privredu lokalnih zajednica. Domaći stručnjaci iz oblasti zaštite i spašavanja, angažovani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), zajedno sa predstavnicima opština, entitetskih i kantonalnih civilnih zaštita, radiće na unapređenju lokalnih planova regovanja na poplave i definisanju konkretnih aktivnosti pripreme i odgovora lokalnih snaga na nadolazeću poplavu.

''Konačan cilj rada sa opštinama je poboljšanje spremnosti i reakcije na poplave kako bi se smanjile štete kada se poplave već dese'' izjavila je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Opštinsko osoblje i nadležne službe koje prve reaguju u vanrednim situacijama biće obučene kako i kada da pravovremeno reaguju, komuniciraju i koordinišu aktivnosti na terenu u slučaju najavljenih poplava. Također, tokom rada sa lokalnim zajednicama organizovaće se i simulacija poplavnog događaja u svakoj od opština sa ciljem da se praktično prođu svi koraci definisani novim planovima. Posebna pažnja, tokom cijelog procesa, biće posvećena informisanju  građana kako bi tačno znali šta treba da čine prije, u toku i nakon poplave, jer dobra priprema znači u konačnici i značajno smanjenje šteta.  Sve navedene aktivnosti realizovaće se do novembra 2018. godine.

UNDP-jev projekt „Smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i opština u slivu rijeke Vrbas.

Projekt ima za cilj da pruži podršku vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene.

*Banja Luka, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad i Srbac.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno