Projekat LIR: Rezultati javnog poziva malim i srednjim preduzećima za unapređenje tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage u 2017. i 2018. godini

Fri Dec 29 00:00:00 EST 2017

Dana 27. septembra 2017. godine objavljen je “Javni poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom Projekta Lokalni integrisani razvoj (LIR) na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017. i 2018. godini“. Poziv je zatvoren 26. oktobra 2017. godine.

Na javni poziv su se mogli prijaviti svi zainteresovani MSP-ovi koji ispunjavaju obavezne i eliminatorne kriterije te su registrovani ili imaju registrovanu ispostavu na području sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča (RS), Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče, Živinice i Domaljevac-Šamac.

Od ukupno 36 zaprimljenih prijava, Komisija za evaluaciju i odabir je na temelju smjernica i kriterija navedenih u javnom pozivu jednoglasnom odlukom odabrala 7 MSP-ova koji će biti podržani od strane Projekta LIR kako bi implementirali projekte tehnološkog unapređenja i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage kako slijedi:

R/B

Naziv MSP-a

Općina/Grad

1.

Omega Paneli d.o.o.

Mostar

2.

Tapetarija Matić d.o.o.

Gradiška

3.

Dezen d.o.o.

Živinice

4.

Drvo-Dizajn d.o.o.

Odžak

5.

Edna Metalworking d.o.o.

Prijedor

6.

Prograd Holz d.o.o.

Žepče

7.

Gloria Line d.o.o.

Banja Luka

 

Rang lista neuspješnih podnosilaca prijava po osnovu ovog javnog poziva je kako slijedi:

R/B

Naziv MSP-a

Općina/Grad

1.

Hakadesch d.o.o.

Gradiška

2.

Karpenteri Vitorog d.o.o.

Prijedor

3.

Premier d.o.o.

Doboj

4.

Reflex d.o.o.

Gradiška

5.

Nsoft d.o.o. Mostar d.o.o.

Mostar

6.

Lim – Profi d.o.o.

Prijedor

7.

Lanaco d.o.o.

Banja Luka

8.

Euro Box d.o.o.

Tuzla

9.

Sanex d.o.o.

Čelić

10.

Alumina d.o.o.

Živinice

11.

Kompozitni Materijali d.o.o.

Banja Luka

12.

Kraning d.o.o.

Lukavac

13.

SIK Mostar d.o.o.

Mostar

14.

SD Sistemi d.o.o.

Banja Luka

15.

Spark d.o.o.

Mostar

16.

Water Jet Dido d.o.o.

Doboj

17.

Visak d.o.o.

Mostar

18.

Saša – Trade d.o.o.

Doboj

19.

Grmuša – Mont d.o.o.

Banja Luka

20.

Tekstil – Dijana d.o.o.

Srbac

21.

Surtec – Eurosjaj d.o.o.

Konjic

22.

Planet Soft d.o.o.

Banja Luka

23.

Tesla d.o.o.

Modriča

24.

Techno Win d.o.o.

Odžak

25.

Galerija Mc Milan d.o.o.

Banja Luka

26.

Sana Elvis a.d.

Novi Grad

27.

Gavranović d.o.o.

Prijedor

28.

Elektro-Agent d.o.o.

Tuzla

29.

Tehnostan d.o.o.

Kalesija

 

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LID) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova.

Projekat ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. Specifični cilj Projekta je stimulacija odgovornog i dobrog upravljanja, ekonomskog razvoja te promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou kroz integrisani lokalni razvoj, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama kao i onim s velikim procentom povratnika/interno raseljenih lica. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno