PRODUŽEN ROK: Poziv za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove u 2018. godini

Thu Dec 28 00:00:00 EST 2017

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH),a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se poziv za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva. U sklopu poziva za iskazivanje interesa ove vrste u 2018. godini, „Lokalni integrisani razvoj” (LIR)  projekat će podržati 5 najboljih projekata sa ciljem obezbjeđenja kratkoročnih finansijskih doprinosa za 150 osoba na period od 4 mjeseca. Pravo učešća imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Gradiška, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Prijedor, Šamac, Tuzla, Vareš i Živinice. Navedene jedinice lokalne samouprave mogu da podnesu prijedloge za programe podrške zapošljavanju kroz javne radove samostalno ili u partnerstvu sa zavodom za zapošljavanje i/ili centrom za socijalni rad na području jedinice lokalne samouprave. Svi ostali detalji o uslovima za prijavu i kriterijima po kojim će se vršiti evaluacija projektnih prijedloga se mogu pronaći u tekstu poziva.

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB stiku. 

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv partnerskim jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2018. godini“. Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Projektni prijedlozi dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do petka, 9. februara 2018. godine, do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijedlozi se mogu dostaviti i lično. Prijedlog podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org. 

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale aplikante, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org/.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno