GoAL WaSH: Skupštinskim odbornicima Opštine Teslić predstavljeni rezultati testiranja metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije

Thu Dec 28 00:00:00 EST 2017

Danas su na 13. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Teslić predstavljeni rezultati testiranja GoAL WaSH tarifne metodologije određivanja realne cijene usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije u komunalnom preduzeću “Rad” Teslić.  Po prvi put, odbornici su dobili detaljnu analizu o adekvatnosti postojeće cijene i održivosti pružanja usluge pripremljenu u skladu sa “Metodologijom za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH”.

U sklopu testiranja metodologije, troškovi komunalnog preduzeća su bili odvojeno praćeni za  usluge vodosnabdijevanja i usluge odvodnje otpadnih voda, te je analizirana buduća uspješnost poslovanja, naročito uspješno održavanje postojeće komunalne infrastrukture. Prema trenutačnim obračunima i postojećem stanju mreže, komunalno preduzeće  “Rad” Teslić bi bilo u mogućnosti poslovati održivo uz postojeće cijene usluga, a uz potpunu primjenu svih principa tarifne metodologije. Nove planirane investicije, u oblasti prečišćavanje otpadne vode, pratiće novi operativni troškovi, što u budućnosti može uticati na potrebu ažuriranja cijena.

Nakon predstavljene analize od strane UNDP osoblja, skupštinski odbornici su prihvatili informaciju o primjeni “Metodologije za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH”  koju je razvio UNDP projekt “Regulatorni okvir za određivanje cijena usluge vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH” (GoAL WaSH).

Dodatne informacije:
U toku 2015. godine UNDP GoAL WaSH projekt je pripremio “Metodologiju za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH”, koja je 2017. godine testirana u komunalnim preduzećima u opštinama Teslić i Tešanj. 

Metodologija definiše tarife koje omogućavaju pokrivanje operativnih troškova, redovno investicijsko održavanje, te eventualno i kapitalne investicije komunalnog preduzeća. Također, metodologija obuhvata detaljne smjernice za pripremu poslovnog plana, ključne indikatore uspješnosti poslovanja, kao i uputstvo za njihovo računanje.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno