SEE URBAN: Organizovani sastanci o smanjenju posljedica katastrofa

Thu Dec 21 00:00:00 EST 2017

U okviru regionalnog projekta „Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža“ (SEE URBAN) kojeg zajednički finansiraju Evropska unija (EU) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a koji se realizuje u saradnji sa entitetskim savezima opština i gradova, u decembru su organizovani tematski sastanci sa partnerima. SEE URBAN projekt nastoji primijeniti i prilagoditi dobre prakse smanjenja rizika od katastrofa kako bi se umanjile posljedice i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od prirodnih nepogoda u jedinicama lokalne samouprave.

U Tesliću, SEE URBAN projekt je u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite i Savezom opština i gradova Republike Srpske organizovao sastanak o sistemu zaštite i spašavanja službe civilne zaštite gradova/opština. Kako bi se intenzivirale aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa te unaprijedila saradnja u oblasti zaštite i spašavanja, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Mile Međed i generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić ovom prilikom potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji.

U Sarajevu, SEE URBAN projekt u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH organizovao je Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Ovom prilikom predstavnici jedinica lokalne samouprave i kantona diskutovali su Nacrt zakona i probleme sa kojima se vatrogastvo u Federaciji BiH suočava.

Cilj SEE URBAN projekta je jačanje urbane otpornosti i unapređenje saradnje između jedinica lokalne samouprave i viših nivoa vlasti kroz razmjenu dobrih praksi između institucija kako bi se smanjio rizik od prirodnih katastrofa u zemljama regiona.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno