MIA projekt: Održan drugi sastanak radne grupe

Thu Dec 21 00:00:00 EST 2017

UNDP u sklopu projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj Konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi” (MIA projekt), koji finansira Globalni fond za okoliš, održao je drugi sastanak radne grupe za regulisanje pitanja žive u Bosni i Hercegovini. U radu grupe učešće su uzeli predstavnici institucija iz sektora zdravstva, zaštite okoliša, carine, upravljanja prirodnim resursima, privrede, industrije, rudarstva i energetike.

U skladu sa dostavljenim mišljenjima relevantnih institucija učesnicima su prezentirane uvrštene izmjene u inventaru žive kao i korekcije finalnog nacrta „Izvještaja o preliminarnoj procjeni spremnosti Bosne i Hercegovine za pristupanje Minamatskoj konvenciji“. Ujedno predstavljen je prijedlog prioritizacije akcija po pitanju integrisanja žive u strateške i planske dokumente u BiH.  

Amila Selmanagić Bajrović, rukovodilac UNDP projekta, se zahvalila predstavnicima institucija na dostavljenim sugestijama na nacrt Izvještaja i istakla značaj dobivenih komentara na cjelokupan kvalitet "Izvještaja o preliminarnoj procjeni spremnosti Bosne i Hercegovine za pristupanje Minamatskoj konvenciji" što predstavlja rezultat implementacije MIA projekta.

Gđa Nermina Skejović-Hurić, stručna savjetnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je u svom uvodnom obraćanju istakla kako je na Prvoj konferenciji strana (eng. Conference of Parties – CoP) Minamatske konvencije u okviru sastanka regionalnih grupa za izradu izvještaja o preliminarnoj procjeni stanja žive, nacrt Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu ocijenjen najboljim od strane članica Konvencije i država koje su u procesu pristupanja Konvenciji.

MIA projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno