Održana obuka Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje

Thu Dec 14 00:00:00 EST 2017

Uz finansijsku podršku Vlade Republike Češke, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstvo sigurnosti BiH organizovali su obuku za članove Koordinacijskog tijela za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini u prostorijama Operativno – komunikacijskog centara BiH u Sarajevu.  Cilj obuke je jačanje kapaciteta sistema zaštite i spašavanja u BiH i efikasnijeg odgovora na eventualne katastrofe, odnosno koordinaciju prijema i pružanja međunarodne pomoći, kroz razmjenu iskustava te praktičnu vježbu. Ovo stručno i operativno tijelo Vijeća ministara BiH, okuplja predstavnike resornih državnih i entitetskih ministarstava i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić je naveo da “Obuka ima za cilj da unaprijedi rad Koordinacijskog tijela kako bi bilo spremno odgovoriti na eventualnu prirodnu nesreću u BiH, istakavši da je potrebno raditi na prevenciji, jer je prevencija najbolji odgovor kada su u pitanju prirodne katastrofe.”

Krešić je pojasnio da je ova obuka jedna od kontinuiranih aktivnosti koje, u skladu sa godišnjim planom, Ministarstvo realizuje kada je u pitanju Koordinacijsko tijelo. “Nadam se da ćemo danas od kolega iz Češke dobiti nova znanja i iskustva o tome na koji način oni funkcionišu kada je u pitanju odgovor na prirodnu nesreću” naglasio je Krešić.

BiH u pogledu prirodnih nesreća najviše prijete poplave i pojave klizišta, ali potencijalno i zemljotresi. Iz tog razloga intenzivno se radi na izgradnji kapaciteta kako bi se kroz sistem civilne zaštite moglo  odgovoriti na eventualnu prirodnu nesreću.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu istakla je da prirodne katastrofe ne biraju gdje će udariti niti znaju za granice te da je iz tog razloga i formirano Koordinacijsko tijelo za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

Ukazala je na činjenicu da su klimatske promjene dovele do rizika od prirodnih katastrofa za ljude širom svijeta. Procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH, koju je UNDP pripremio 2015. godine ukazuje da više od 500.000 ljudi u BiH živi u riziku od ovih prirodnih katastrofa - istakla je Sinanoglu.

Zaključila je da ljudi moraju biti svjesni da nekad katastrofe nastaju i zbog njihovih izbora te shvatiti da to gdje grade domove, škole i puteve treba zavisiti i od rizika od prirodnih katastrofa.

Ambasador Republike Češke u BiH Jakub Skalnik je podsjetio da Republika Češka u okviru razvojne pomoći BiH, osim financijske pomoći, pruža pomoć i prenosom iskustva iz transformacijskog procesa koji se još uvijek dešava u Češkoj.   

Pojasnio je da je jedan od dijelova te transformacije zajednički rad u koordinisanim grupama u vezi sa spašavanjem i pomaganjem građanima u slučaju različitih vrsta katastrofa.  “Naš dobro koordinisani sistem je proistekao, ne samo na osnovu zahtjeva Europske unije prilikom pristupanja Češke Republike, već i na osnovu situacija u kojima se našla naša država tokom niza poplava, 1997., 2002. te 2013. godine.”

Istakao je da je Češka naučila mnogo tokom ovih prirodnih katastrofa. U slučaju prve poplave 1997. godine bili su potpuno nespremni što je pokazao i veliki broj žrtava, dok su 2013. broj žrtava i materijalne štete bile daleko manje, zahvaljujući većem nivou koordinacije i spremnosti da se odgovori na poplave.

Osnova dobro koordinisanog sistema je spasilački vatrogasni tim, kojem pomažu i vatrogasci dobrovoljci, u saradnji sa policijom i drugim timovima, potrebnim ovisno o situaciji. “Zbog toga nam je drago što naše iskustvo u izgradnji ovog sistema možemo prenijeti BiH” istakao je Skalnik.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno