MEG projekat: Osnovana Mreža stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Wed Dec 13 00:00:00 EST 2017

U Banja Luci je održan osnivački sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Mreža stručnjaka je osnovana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), a osnivači Mreže su delegirani predstavnici iz 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u MEG projektu. Cilj osnivanja i djelovanja Mreže stručnjaka je razmjena, prenos i primjena znanja, iskustva, vještina i dobrih praksi u radu službenika jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima ekonomskog i privrednog razvoja, uspostavljanje mehanizma za kontinuirano unapređenje rada ekonomskog sektora, te unapređenje komunikacije i strukovnog uticaja u odnosu na relevantne institucije, nevladine organizacije i stručnu javnost.  

“S ciljem jačanja kapaciteta lokalne samouprave u oblasti ekonomskog razvoja i obezbjeđenja utjecaja struke i praktičara na zakonske regulative i procedure, neophodno je uspostaviti platformu koja će omogućiti sistematsku i kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava, dobrih praksi, usvajanja novih vještina kao i strukovni utjecaj,”  rekao je Goran Štefatić, voditelj MEG projekta.

Mreža je dobrovoljna asocijacija otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika. Mrežu stručnjaka trenutno čini 29 delegiranih predstavnika općina i gradova,  a cilj je da se do sredine 2020. godine u rad ove Mreže uključi najmanje 50% jedinica lokalne samouprave iz cijele BiH, te da svi nivoi vlasti prepoznaju ovu platformu kao vrijednog i nezaobilaznog sugovornika u svim pitanjima vezanim za lokalni ekonomski razvoj. Na osnivačkom sastanku za predsjednika Mreže izabran je Vedran Lakić iz grada Tuzle, a za zamjenicu predsjednika Danijela Miletić iz opštine Gradiška.

„Smatram da je osnivanje ove Mreže prvi korak ka tome da se usvoji zajednički pristup za rad na izmjenama i dopunama politika i zakonske regulative u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,“ rekla je Danijela Miletić, zamjenica predsjednika Mreže stručnjaka.

MEG projekat će u 2018. preuzeti funkciju Sekretarijata Mreže čime će biti osigurana neophodna podrška Mreži na njenom putu ka samoodrživosti.

MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za najmanje 700.000 građana.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno